Medlemstilbud

OBOS er en medlemsorganisasjon, og det skal lønne seg å være medlem i OBOS.

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

 

OBOS er en medlemsorganisasjon. Hovedformålet for OBOS er å skaffe medlemmene bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for dem som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er medlemmer med tanke på et mulig behov i framtiden. Derfor tilbys en rekke attraktive medlemsfordeler. Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur. Det arbeides kontinuerlig med å styrke medlemstilbudene.

Alle medlemmer får tilsendt OBOS-bladet, som utkommer med ni nummer i året.

Les mer fra årsrapporten