Investor Relations

OBOS er den største boligutbyggeren i Norge og en av de største i Norden.

OBOS-konsernets finansielle strategi er å opprettholde en solid finansiell posisjon, kjennetegnet ved en høy egenkapitalandel og gode likviditetsreserver.

Strategien skal bidra til å redusere den finansielle risiko og å sikre finansiell handlefrihet til å kunne utnytte investeringsmuligheter raskt.

Solgte nye OBOS-boliger per uke 7

740

Resultat før skatt 2019

3 737 mill. kr

Til toppen