Investor Relations

OBOS er den største boligutbyggeren i Norge og en av de største i Norden. OBOS-konsernets finansielle strategi er å opprettholde en solid finansiell posisjon, kjennetegnet ved en høy egenkapitalandel og gode likviditetsreserver. Strategien skal bidra til å redusere den finansielle risiko og å sikre finansiell handlefrihet til å kunne utnytte investeringsmuligheter raskt.

315
Solgte nye OBOS-boliger per uke 11
4 454 mill. kr
Resultat før skatt 2021
Investorinformasjon for OBOS-banken og OBOS Boligkreditt

Investorinformasjon for OBOS-banken og OBOS Boligkreditt

OBOS-banken tilbyr lån, sparing og betalingstjenester til privat- og bedriftsmarkedet. OBOS Boligkreditt utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Utstedelser er vurdert til Aaa av Moody’s.

Gå til rapportene