Styret

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

 

På representantskapsmøtet 20. mai 2019 ble Roar Engeland gjenvalgt som ny styreleder. Inger Stray Lien, Torger Reve, Bjørn Frode Skaar, Eva Eriksson og Heidi Ulmo ble gjenvalgt som styremedlemmer. Rina Brunsell Harsvik ble gjenvalgt som fast møtende varamedlem. Alle ble valgt for ett år. Tove Heggelund, Lars Ørjan Reinholdsson og Daniel Walter er de ansattvalgte representantene i styret. De ble alle valgt for to år i 2019.

Les mer fra årsrapporten