Strategi

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

 

OBOS har vedtatt en strategi for konsernet fram mot 2021. Konsernets visjon er «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer».

OBOS skal skape verdier gjennom å utøve samfunnsansvar, skape merverdi for medlemmene og oppnå lønnsom vekst over tid. Konsernet har fem hovedprioriteringer: OBOS skal ha fornøyde medlemmer og kunder, ta grønt ansvar, forvalte verdier, være best på bolig og bank, samt utvikle byer og steder.

Antall medlemmer (i antall tusen)

Graf som viser antall medlemmer i antall tusen. 2015: 394. 2016: 417. 2017: 435. 2018: 454. 2019: 473.

Les mer fra årsrapporten