Strategi

Høsten 2020 vedtok styret i OBOS en ny strategi for perioden 2021–2026. OBOS-konsernet jobber langsiktig med strategi og utvikling igjennom rullerende femårsstrategier.

Visjonen står fast: «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer». Visjonen strekker seg lenger enn det vedtektsfestede formålet. Samfunnsoppdraget er en grunnleggende verdi i OBOS.

Forretningsideen til OBOS er å skape verdi gjennom lønnsom vekst, merverdi for medlemmene og ved å utøve samfunnsansvar. Dette skal OBOS oppnå gjennom å bli den største boligbyggeren i Norge og Sverige, bli ledende innen forvaltning, boligfinansiering og medlemsvirksomhet og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Les mer fra årsrapporten