Medlemstilbud

OBOS er en medlemsorganisasjon. Hovedformålet er å skaffe medlemmene bolig.

Medlemskapet skal være relevant. Det skal lønne seg å være medlem både for de som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS, og for de som har et boligbehov i framtiden. I 2020 ble medlemsprogrammet lansert i Sverige, og OBOS hadde ved årsslutt 4 124 svenske medlemmer. Medlemmene tilbys en rekke attraktive medlemsfordeler i tillegg til boligtilbudet. Særlig populære er tilbudene innenfor banktjenester, forsikring og kultur. Alle medlemstilbudene i begge land er gyldige på tvers av landegrensene. OBOS arbeider kontinuerlig med å styrke medlemstilbudene.

Alle medlemmer i Norge får tilsendt OBOS-bladet, som utkommer med åtte nummer i året.

Les mer fra årsrapporten