Vi styrker medlemsdemokratiet

Jobben med å styrke medlemsdemokratiet i OBOS er godt i gang, forteller styreleder Roar Engeland.

Årets generalforsamling gikk av stabelen 22. juni. Rekordmange meldte seg på, og engasjementet var stort blant OBOS' medlemmer. Vi snakket med styreleder Roar Engeland om debatten rundt OBOS, framtidens utfordringer og arbeidet med å styrke medlemsdemokratiet. 

– Det ble en litt annerledes generalforsamling i OBOS i år. Hvordan syns du det gikk?

– OBOS har aldri før hatt en generalforsamling med så mange deltakere. Nesten 700 medlemmer møtte opp. Det var som mange husker et stort engasjement rundt OBOS på forsommeren, så interessen for generalforsamlingen var naturlig nok stor. Det var et imponerende engasjement, og både vi i styret og administrasjonen vil gjerne se enda mer av dette! For en medlemsorganisasjon er det viktig å være relevant og interessant for medlemmene.

– Men noe fysisk møte ble det ikke?

– Nei, generalforsamlingen foregikk digitalt, og det var første gang vi prøvde det. Digitalt møte gjør det mulig for mange flere å delta, og siden over 60 prosent av OBOS’ medlemmer bor utenfor Oslo, er det egentlig demokratisk framskritt som gjør medlemsdemokratiet mer tilgjengelig for alle.

– Det kom inn mange forslag til generalforsamlingen. Hvilke konkrete resultater vil medlemmene se av det?

– Medlemmene vil se en organisasjon som tar forslagene på alvor, vurderer dem nøye og bruker dem for å forbedre virksomheten. Medlemmene vil også merke at OBOS i større grad vil be dem om råd i spørsmål som er avgjørende for hvordan OBOS utvikles.

– Har du et eksempel på det?

– Ja, boligutvikling er et eksempel. Hittil har vi lagt vekt på å bygge flere boliger for hvert år som går, fordi dette kommer alle medlemmene til gode. Samtidig er det utvilsomt at mange medlemmer i pressområdene ikke har økonomi til å komme seg inn på boligmarkedet. Derfor har vi gjort det mulig å kjøpe deler av boligen, leie resten og kjøpe seg opp etter hvert, gjennom OBOS Deleie. En annen modell, OBOS Bostart, gjør det mulig å kjøpe bolig til en litt lavere pris. Nå skal vi øke ambisjonsnivået på dette området, og ønsker å invitere medlemmer med i diskusjonen. Det samme vil vi gjøre når vi planlegger boligprosjekter framover. Medvirkning er viktig for oss, og ikke bare fra dem som påvirkes av et konkret prosjekt. Også medlemmenes synspunkter generelt skal vi lytte til.

– Flere eksempler?

– Ja, hvordan OBOS skal prioritere samfunnsbidraget. De 10 prosentene av overskuddet som OBOS gir tilbake til samfunnet gjennom store og små tiltak, vil vi også diskutere med medlemmene. I år er budsjettet vårt cirka 180 millioner. Av disse skal 50 millioner hvert år bli prioritert til medlemsborettslagene våre. Vi er spesielt opptatt av å støtte bomiljøer og klima- og miljøtiltak. Og vi ønsker medlemmenes og borettslagenes mening om hva som bør prioriteres.

– Hva med dialogen mange har etterlyst?

– Medlemmene kommer til å merke at vier mer aktivt til stede gjennom åpne medlemsmøter, både digitalt og fysisk, både i Oslo og ute i våre regioner, i Norge og i Sverige. Det handler om å fortelle om hva OBOS driver med, lytte til hva medlemmene er opptatt av og svare på spørsmål. Vi har etablert en digital forslagskasse som ligger ute på nettsidene våre, der medlemmene kan stille spørsmål og komme med innspill og forslag.

Illustrasjon tre mennesker som smiler og ser på tommel opp og ned

Åpne medlemsmøter

Dialogen med medlemmene våre er viktig. Derfor arrangerer vi åpne medlemsmøter der alle kan delta, og komme med spørsmål og forslag.

– Som styreleder, hva er din ambisjon for medlemsdemokratiet i OBOS?

– Jeg ønsker at OBOS skal være relevant for så mange medlemmer som mulig, og at medlemsdemokratiet skal være åpent og interessant å delta i for alle. Det er viktig at medlemsdemokratiet gjør det mulig for store deler av medlemsmassen å gi uttrykk for sin mening på en god og enkel måte. En digital generalforsamling er et skritt på denne veien.

– Hva er den største utfordringen OBOS står overfor i året som kommer, slik du ser det?

– OBOS har over 500.000 medlemmer. 100.000 bor i OBOS-boliger, 400.000 gjør det ikke. Noen av disse 400.000 ser etter OBOS-bolig, men flertallet gjør nok ikke det i dag, derimot kanskje en gang i framtiden. I mellomtiden bruker de medlemsfordelene og holder seg orientert om boligmarkedet. OBOS har også medlemmer, enten de bor i OBOS-bolig eller ikke, som har sterke oppfatninger om hva OBOS bør og ikke bør gjøre, blant annet innen arkitektur, byutvikling og miljøspørsmål. Mange bor i Oslo og ønsker et fokus på Oslo, men enda flere bor utenfor hovedstaden. Det er en stor oppgave å navigere i dette landskapet av ulike interesser, som også kan komme i konflikt med hverandre. Hvilke synspunkter er representative for et stort antall medlemmer? Og hvordan skal vi vektlegge disse, om de er i konflikt med hverandre? Dette opplever jeg å være en av våre største utfordringer.

– Hva ar du lært av alt engasjementet og debatten rundt OBOS den siste tiden?

– At vi i enda større grad må legge til rette for at vi har tilgjengelige kanaler slik at engasjementet finner en god vei inn i organisasjonen. Vi må ha arenaer for innspill og debatt tilgjengelige, der meninger kan ytres og diskuteres på en god måte.

Slik kan du påvirke OBOS

Slik kan du påvirke OBOS

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, med over en halv million medlemmer – som alle kan være med og påvirke hvordan selskapet skal drives.

Ofte stilte spørsmål om OBOS

Ofte stilte spørsmål om OBOS

Vi har samlet ofte stilte spørsmål om medlemsorganisasjonen OBOS, generalforsamlingen og om hvordan du som medlem kan være med å påvirke hvordan selskapet skal drives.