Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om medlemsorganisasjonen OBOS, generalforsamlingen og om hvordan du som medlem kan være med å påvirke hvordan selskapet skal drives.

Spørsmål og svar

Hvor finner jeg informasjon om generalforsamlingen?

Informasjon om generalforsamlingen finner du på obos.no

Når og hvor er årsmøtet/generalforsamlingen?

Generalforsamlingen 2023 avholdes 6. juni. Den arrangeres digitalt. Hvis du bor i et borettslag, kan du være med å velge en delegat på ditt borettslags generalforsamling. Er du OBOS-medlem som ikke eier bolig i tilknyttet borettslag, blir du representert ved de delegatene som velges på delegertmøtet 18. april 2023.

Hvordan kan jeg delta på generalforsamlingen til OBOS?

For å delta må du være valgt som delegat, enten som representant for såkalt ikkeboende medlemmer, eller for borettslagsmedlemmene. Generalforsamlingen i 2023 blir gjennomført 6. juni. Delegertmøtet, hvor det velges delegater blant medlemmene som ikke har brukt medlemskapet sitt til å kjøpe en OBOS-tilknyttet bolig, avholdes digitalt 18. april 2023. Blant de valgte kandidatene fra borettslagene skal det trekkes en delegert for hver 500. andel, som får innkalling til generalforsamlingen. Denne trekningen blir foretatt i løpet av mai.

Hvor finner jeg en oversikt over de som ble valgt på delegertmøtet?

Delegatlisten blir gjort tilgjengelig for de andre delegatene, men av GDPR- og personvernhensyn offentligjøres ikke listene før generalforsamlingen. Oversikt over delegater som deltok på generalforsamlingen i 2022 finner du på obos.no.

Hvordan blir man valgt som styremedlem i OBOS?

Det er representantskapet som velger styret. Representantskapet velges på generalforsamlingen. Oversikten over styremedlemmene finner du på obos.no

Kan jeg som medlem være med på å endre OBOS' vedtekter?

Alle OBOS-medlemmer kan stille forslag om vedtektsendringer til generalforsamlingen i OBOS. Der må forslagene få 2/3-dels flertall for å bli vedtatt. Alle medlemmer, både hussøkere og de som allerede bor i et borettslag, er valgbare til generalforsamlingen. Borettslagene velger sine kandidater, mens representantene for såkalt ikkeboende medlemmer velges på delegertmøtet. Som delegert har man stemmerett på generalforsamlingen.

Kan alle OBOS-medlemmer få tatt opp saker på generalforsamlingen, selv om man ikke er valgt som delegat?

Ja, som OBOS-medlem har du rett til å få tatt opp saker på generalforsamlingen. Dette gjelder spørsmål som blir meldt skriftlig til styret innen 1. april hvert år. I tillegg kan valgte delegater sende inn forslag til generalforsamlingen etter denne fristen, men i rimelig tid innen generalforsamlingen. Send forslag

Hvorfor bygger OBOS andre steder enn i Oslo?

OBOS' kooperativmodell fungerer godt i alle byer og bynære områder. Bygging av boliger svinger både nasjonalt og lokalt. 55 prosent av medlemmene i OBOS bor utenfor Oslo. For å ha en større forutsigbarhet for utnyttelsen av vår kompetanse, og for å kunne tilby medlemmer også utenfor hovedstaden boliger, bygger vi nå en rekke steder. Dette går ikke på bekostning av utbygginger i Oslo. Alle OBOS' satsninger er forankret både i styret og i representantskapet.

Hvorfor bygger OBOS boliger i Sverige?

OBOS' svenske virksomhet fulgte med da OBOS kjøpte BWG Homes, for å skaffe medlemmene i Norge tilgang til boliger bygget av Block Watne. Siden 2014 har den svenske virksomheten vært drevet svært vellykket og har hovedsakelig vært finansiert gjennom egne overskudd, og ikke påvirket vår byggevirksomhet i Norge. I tillegg til at vi bidrar til at flere svensker får oppfylt sine boligdrømmer, kan også norske medlemmer som flytter til Sverige bruke sin ansiennitet der.