Fotografi av Marianne Tønnessen

Marianne Tønnessen

Marianne Tønnessen kommer til boligkonferansen for å snakke om hvordan pandemi, hjemmekontor og usikre tider påvirker hvordan – og hvor - vi ønsker å leve og bo?

Pandemi, hjemmekontor og usikre tider. Hvordan påvirker dette hvordan – og hvor - vi ønsker å leve og bo? Dette er noe av det demograf Marianne Tønnessen vil snakke om på boligkonferansen.

Hun er forsker ved by- og regionforskningsinstituttet (NIBR) på Oslo Met, og har i mange år analysert befolkningsutviklingen i Norge. Hun har nylig forsket på hvem som flyttet ut av Oslo under pandemien. Nå er spørsmålet om de kommer tilbake og om flere vil flytte til mer landlige strøk?

Utflyttingen fra Oslo var rekordhøy i 2020. Rundt 44 000 flyttet ut av byen, mens 42 000 fant veien til bygatene. Men de som pakket sammen og forlot storbyen, dro ikke langt. Nesten to tredjedeler flyttet til Viken, og mange av dem bosatte seg i nabokommunene Bærum, Lillestrøm, Lørenskog, Asker og Nordre Follo.