Hånda til en brannkonstabel som legger en røykvarsler i hånda på en person

Husk å bytte batteri i røykvarsleren

Brannvesenet anbefaler å bytte batteri i røykvarsleren en gang i året. Hjelp oss å bidra til et tryggere bomiljø og spre budskapet videre til beboerne deres. La det bli en vane å bytte batteri på røykvarslerens dag 1. desember.

Sjekk gjerne følgende samtidig som batteriene byttes:

  • At boligen har minimum én røykvarsler i hver etasje.
  • At røykvarsleren er montert riktig og fungerer som den skal.
  • Sjekk at du hører røykvarsleren selv om døra er lukket.
  • Sjekk at du har fungerende slokkemiddel i boligen.

På Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside, Sikkerhverdag.no, finner du mange gode råd om brannsikkerhet som kan deles med beboerne:

Her ser du hvordan du sjekker røykvarseleren

Her ser du hvordan du sjekker slokkeutstyret

Er du bekymret for din og andres brannsikkerhet?

Landets brannvesen har gått sammen om å lage en ny nasjonal nettside for innmelding av bekymringsverdige forhold; branntips.no. Når brannvesenet snakker om bekymringsverdige forhold mener de forhold som potensielt kan føre til brann. Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker de å høre fra deg. Finn ut mer og meld inn eventuelle bekymringer på branntips.no