BankID bytter ut driftsleverandør

Fra 21. til 26. oktober bytter BankID driftsleverandør. I løpet av denne perioden kan BankID være utilgjengelig og derfor berøre flere av våre tjenester som benytter denne løsningen. BankID vil ikke fungere på natten 21. oktober fra klokken 00.01 til klokken 08.00.

Stor strømmast i solnedgang

Urettferdig nettleie

OBOS er svært kritisk til et nytt forslag angående prising av nettleie, og mener forslaget vil ramme boligselskapene og de som bor i blokk.

Reguleringsmyndigheten i NVE foreslår at man ikke lenger skal betale nettleie etter hvor mye strøm man bruker, men enten etter sikringsstørrelse eller hvor mye man bruker samtidig (effektledd). OBOS mener forslaget vil ramme boligselskapene og de som bor i blokk, siden de kan få høyere nettleie både i fellesanlegget og i hver boenhet. Samtidig vet man at det er billig for nettselskapene å levere strøm til leiligheter som er konsentrert i boligblokker.

Kan hindre miljøtiltak

Hvis forslaget blir vedtatt, frykter OBOS at det vil sette en stopper for ulike miljøtiltak i boligselskaper, slik som installering av varmepumper, solcelleanlegg og ladeanlegg for elbiler. OBOS mener at boligselskaper må ha rett til å behandles som én enhet ved betaling av nettleie, slik det er ved andre offentlige avgifter (vann, avløp, avfall). Da kan styret få bedre oversikt over hvordan strømnettet i borettslaget kan styres effektivt, og hvilke miljøtiltak som har størst effekt.

Jobber for å stoppe forslaget

OBOS jobber gjennom ulike kanaler for å få endret forslaget til prising av nettleie. OBOS har avgitt egen høringsuttalelse hvor vår holdning presenteres klart og tydelig. Videre har OBOS og 15 andre organisasjoner innen bolig-, miljø- og byggebransjen gått sammen om et felles brev til olje- og energiminister Tina Bru, der man påpeker svakhetene i forslaget fra NVE.

Mer informasjon

OBOS arrangerer i samarbeid med ulike organisasjoner et åpent og gratis webinar onsdag 20. mai kl. 08.30-09.30:

https://www.facebook.com/events/2736375883157980/