1 av 21

Steinrøysa 62

Romslig 2-roms endeleilighet med praktisk planløsning | Vestvendt terrasse | Oppussingsbehov

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: NOK 2,088,004

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: NOK 1,950,000

Fellesgjeld: NOK 121,000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: NOK 17,004

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: NOK 3,610

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  OBOS Østfold

 • Ligningsverdi

  Kr. kr 549 726,- som primærbolig og kr 1 979 012,- som sekundærbolig for inntektsåret 2020.

 • Felleskostnader

  3 610,- pr Mnd
  Renter og avdrag på borettslagets felleslån, kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring av bygningen, ytre vedlikehold, kabel-tv og drift av borettslaget.

 • Garantiordning

  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato.

 • Totale kostnader

  1 950 000,- (Prisantydning)
  121 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 071 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  7 644,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  --------------------------------------------------------
  17 004,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 088 004,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Innvendig overflater utenom våtrom består av:
  Gulv: parkett, belegg og teppe
  Vegger: Vegger med tapet
  Himling: plater

  Entre/gang:
  Gang med adkomst til to boder, bad og de øvrige rommene.

  Innvendig bod/kott:
  Det er to innvendige boder av god størrelse. Her har man gode lagringsmuligheter.

  Bad/vaskerom:
  Himling med plater, vegger med baderomsplater og gulv med belegg. Innredet med klosett, servant på innredning, vaskekum, dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Badet har fått TG3, se vedlagt tilstandsrapport.

  Kjøkken:
  Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminat benkeplate med nedfelt vask/skyllekum. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Soverom:
  Praktisk soverom med plass til dobbeltseng og garderobeløsning.

  Stue:
  Stuen er lys og luftig med store vindusflater som slipper inn godt med naturlig lys. Her har man direkte adkomst ut til terrasse. Ellers i stuen er det plass div. møblement, her får man plass til både sittegruppe og spisebord dersom man ønsker det.

 • Beliggenhet

  Boligen er tilknyttet Kjølstadrabben borettslag som består av 30 rekkehusleiligheter i til sammen 6 bygningskropper. Området består av stort sett flatt terreng og tomten er pent opparbeidet med gressplen, hekk, busker og asfalterte internveier. Det er støyskjerm mot Sarpsborgveien. Rolig og veletablert borettslag i barnevennlige omgivelser.

  Sentral beliggenhet i forhold til Sellebakk og Torp, med kort vei til Sellebakk handelsområde med de fleste servicefunksjoner som apotek, treningssenter og flere dagligvareforretninger. Fra Sellebakk går det byferge over til Lisleby. Området er forøvrig godt tilrettelagt med gang- og sykkelvei langs hele Sarpsborgveien ned til brohodet på Østsiden og videre til Gamlebyen med fergeforbindelse over til vestsiden. Forøvrig ligger Glommastien strategisk til for både tur, trening og adkomst sørover og nordover langs elva med sykkel.

 • Bebyggelse

  Spredt bebyggelse av leiligheter og rekkehus.

 • Adkomst

  Det vil bli skiltet med OBOS visningsskilt ved fellesvisninger.

  Se kartskisse for detaljert veibeskrivelse til eiendommen eller gå inn på www.ruter.no for informasjon om offentlig kommunikasjon.

 • Byggemåte

  Bygningen ble bygget i 1983. Boligen antas fundamentert med betong til stedlige masser. Grunnmur av betong. Yttervegger oppført med isolert bindingsverk av tre, utvendig kledd med liggende kledning. Takkonstruksjoner av tre, saltak takform. Tekket med takstein. Informasjon om byggemåte er hentet fra vedlagt takstrapport, utført av Sigurd Unnestad, datert 21.09.2022.

 • Innhold

  Leiligheten ligger i 1.etg og inneholder:
  Entré, to boder, soverom, bad, kjøkken, stue med direkte adkomst til terrasse.

 • Areal

  Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 62 kvm
  Opplyste arealer er hentet fra takstrapport og er ikke kontrollmålt av megler.

 • Standard

  Tilstanden på boligen vurderes etter ulike tilstandsgrader. Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annetvurdert ut fra alder og normal bruk. For utfyllende informasjon om fastsetting av tilstandsgrader og hvilke tilstandsgrader som er gitt for gjeldende bolig, se vedlagt tilstandsrapport fra bygningssakkyndig.

  Definisjon:
  TG0: Ingen avvik
  TG1: Mindre eller moderate avvik
  (TG0 og TG1 gjengis ikke i salgsoppgaven)
  TG2: Avvik som kan kreve tiltak
  TG2: Avvik som ikke krever tiltak
  TG3: Store eller alvorlige avvik

  TG2: Betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade.

  TG3: Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

  Følgende har fått TG2:
  TG2 - Innvendig > Overflater - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påregnelig med modernisering/oppussing. Leiligheten bærer preg av tobakkslukt.
  TG2 - Innvendig > Innvendige dører - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Døren inn til bod har skader på dørbladet.
  TG2 - Tekniske installasjoner > Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  TG2 - Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  TG2 - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  TG2 - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Automatsikringer. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Det elektriske er veldig begrenset kontrollert i forbindelse med rapporten da dette krever Nemko godkjent kompetanse. På generelt grunnlag anbefales det kontroll av elanlegget av autorisert firma.

  Følgende har fått TG3:
  TG3 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  TG3 - Våtrom > Generell > Bad/vaskerom - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  TG3 - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold - Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år.

  Punktene ovenfor er i stikkordsform, og det anbefales på det sterkeste å lese gjennom tilstandsrapport for nærmere utdypning over hva tilstandsgradene gjelder og i hvilken grad det anbefales utbedringer.

 • Utstyr

  Følgende hvitevarer medfølger: Komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin og kjøleskap/frys.. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Elektrisk oppvarming.

  Vi gjør oppmerksom på at dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, medfølger heller ikke dette.

 • Tomten

  Felles eiet tomt på 13 084m². Tomten er opparbeidet med gressplen, hekk/busker, støttemur, mark terrasse og asfaltert gårdsplass/tilkomstvei.

  Arealet er oppgitt av Fredrikstad kommune og er hentet fra matrikkelen. Det varierer hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstedndighet og nøyaktighet. Avvik kan forekomme ved en senere oppmåling.

 • Parkering

  Borettslaget disponerer 15 garasjer for utleie. Kontakt styret for ytterligere informasjon om tildeling, evt. venteliste.
  Øvrig parkering på felles parkeringsplasser og etter gjeldende bestemmelser for området.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig tilknyttet.

 • Borettslaget

  Kjølstadrabben Borettslag består av 30 andelsleiligheter.
  Større vedlikehold og rehabilitering utført i senere tid:
  - Utskifting av vinduer/terrassedører (2021-2022)

  Utvendig belisting rundt vinduer/terrassedører skal males etter utskiftningen.

  Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr. 1.465.048,-. Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr. 1.308.923,-.
  Årets resultat på kr. 142.710,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

  Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2021 kr 3.246.181,- og viser borettslagets likviditet.

 • Dyrehold

  Hver husstand kan holde ett husdyr, hund eller katt. Se husordensreglene for mer spesifisert informasjon.

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 30.08.1983.

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Leiligheten har blitt vasket og vil ikke bli ytterligere rengjort før
  overtagelse.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Eiendommen er omfattet av Kommuneplan, Fredrikstad 2020-2032 med formål 1001- Bebyggelse og anlegg.

  Reguleringsplan
  510 - Høyspenningsanlegg
  112 - Konsentrert småhusbebyggelse
  160 - Offentlig bebyggelse
  310 - Kjørevei
  319 - Annen veigrunn
  322 - Gangvei
  400 - Offentlig friområde
  720 - Felles gangareal
  730 - Felles parkeringsplass
  750 - Felles lekeareal
  510 - Høyspenningsanlegg
  112 - Konsentrert småhusbebyggelse
  160 - Offentlig bebyggelse
  310 - Kjørevei
  319 - Annen veigrunn
  322 - Gangvei
  400 - Offentlig friområde
  720 - Felles gangareal
  730 - Felles parkeringsplass
  750 - Felles lekeareal

  Tilhørende reguleringsbestemmelser: Regbest427_130 og Regbest 134_140.


  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  710220152

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

 • Forkjøpsrett

  Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

 • Meldefrist forkjøpsrett

  03.10.2022

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper må godkjennes av borettslaget. Dersom styret i borettslaget ikke godkjenner kjøper som ny eier, må boligen videreselges for kjøpers regning og risiko.

 • Lånevilkår

  Borettslaget har følgende lån og vilkår per 05.09.2022:

  Husbanken, annuitetslån, kr. 2.709.417,-, flytende rente 1,38%, restløpetid 7 år 10mnd.
  OBOS-bank, annuitetslån, kr. 1.463.730,-, flytende rente 3,20% restløpetid 24 år 11 mnd.

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Tonje Halkinrud

Last ned dokumenter

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål