Kirkevegen 93B

Lettstelt 3-roms leilighet med kort veg til alt av byfasiliteter. Gode solforhold og skjermet beliggenhet!

Fasade

Boligdetaljer

Prisantydning
kr 1 600 000

BRA / P-rom
75 m² / 72 m²

Boligtype
Andelsleilighet

Kart sentrert på geolokasjonen 60.8826366869344 breddegrad, 10.9532334443762 lengdegrad
Totalpris inkludert fellesgjeld og omkostninger

kr 2 000 385

Detaljer om boligen
Prisantydning kr 1 600 000
Andel fellesgjeld kr 385 000
Omkostninger kr 15 385
Totalpris kr 2 000 385
Felleskostnader kr 6 141 per måned
Antall soverom 2
Primærrom (P-rom) 72 m²
Bruksareal (BRA) 75 m²
Etasje 1
Eierform Borettslag
Boligtype Andelsleilighet
Adresse Kirkevegen 93B
Kommune Ringsaker
Byggeår 2001
Energimerket Rød C

Kontakt Frank for en gratis og uforpliktende verdivurdering

Nabolagsprofil, Kirkevegen 93B

Når du vurderer å kjøpe bolig, kan det være greit å også gjøre seg kjent med nabolaget. Her finner du blant annet ut hvor nærmeste matbutikk ligger, hvor bussen går fra, hvordan du enklest kommer deg til jobben, om området er barnevennlig og hvilke mennesker som blir naboene dine.

Mer om boligen

Beliggenhet

Myrbakken borettslag består av 16 leiligheter. Myrbakken borettslag ligger på Buttekvern området ved Buttekvern helsetun. Det er kort veg til Brumunddal sentrum og dens fasiliteter.

Adkomst

Se vedlagte kart.
Det vil bli satt opp OBOS visningsskilt ved fellesvisninger.

Byggemåte

Boligen er fundamentert på støpte fundamenter og støpt ringmur med støpt plate på mark. Drenering fra byggeår, utført med drensslanger av plast. Taknedløp er ført ned i drenssystemet. Yttervegger er utført i trebindingsverk.

Innhold

P-rom: Vindfang, gang, 2 soverom, stue m/ åpen kjøkkenløsning og bad/ wc.
S-rom: Bod/tekniskrom.

Areal

Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 75 kvm

Standard

Lys og romslig 3-roms leilighet med stue og kjøkken i en åpen kjøkkenløsning med god skapplass for oppbevaring, samt plass til frittstående hvitevarer. Utgang til balkong fra stue med gode solfrohold!

Baderom med vinylbelegg på gulv og baderomsinnredning med servant, wc, veggmontert dusj og opplegg for vaskemaskin.

To soverom med garderobeskap for oppbevaring og plass til enkelt/dobbeltseng.

Tekniskrom/bod med varmtvannsbereder på 200 liter, vannmåler og stoppekran.

Anmerkning fra takstmann med TG2 eller dårligere som må undersøkes nærmere:
Baderom TG2 - Veggbelegg har løsnet noe fra underlag i hjørne i dusjsone.
Tilstandsgrad er satt ut i fra påviste forhold, alder og begrenset restlevetid på baderommet.

Oppvarming

Panelovner på enkelte rom og termostatstyrte varmekabler i baderomsgulv.

Tomten

Felles, eiet tomt i borettslaget.

Parkering

Det finnes en oppstillingsplass pr leilighet.

Vei/vann/avløp

Offentlig.

Forretningsfører

Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

Borettslaget

Borettslaget hadde et årsresultat på kr 605 905,- i 2019. Disponible midler pr. 31.12.19 utgjorde kr 507 608,-
Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

Forkjøpsrett

Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

Meldefrist forkjøpsrett

26.08.2020

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Dyrehold

Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

Forsikring

Borettslaget er fullverdiforsikret i TRYG Skadeforsikring med polisenr. 6655058. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

Ligningsverdi

Som primærbolig: kr 529 783
Som sekundærbolig: kr 1 907 219

Felleskostnader

Totale felleskostnader pr. d.d. kr 6.141,- pr. md.
Herav:
Felleskostnader 5.841,-
A konto vann/avløp 300,-

Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld pr. 01.08.2020 kr 389.000,-
Andel fellesformue pr. 31.12.2019 kr 37 047,-

Lånevilkår

Borettslaget har to lån:

Lån 1:
Lånenr: HUS601-11464599
Type: A
Restsum: kr 5.569.434,-
Restløpetid: 11 år 11 md.
Term per år: 2
Rente:1,56% Flyt.

Lån 2:

Lånenr: OBBK01-98207714720
Type: A
Restsum: kr 464.229,-
Restløpetid: 8 år 2 md.
Term per år: 12
Rente: 2,05% Flyt.
Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest.

Utleie

Eventuell utleie av boligen, skal godkjennes av borettslagets styre.

Diverse

Hvitevarer på kjøkken følger salget av boligen.
Borettslaget har avregning av forbruk vann/avløp som leses av og avregnes 1 gang pr. år. Ved flytting må målere avleses

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Eiendommen/området er regulert til boliformål.

Totale kostnader

1 600 000,- (Prisantydning)
385 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 985 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
7 325,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
--------------------------------------------------------
15 385,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 000 385,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Oppdragsnummer

715200151