Grevinneveien 19C

Lys 1-roms med moderniseringsbehov i 2.etasje | Balkong og vedovn | Rolig gate

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: NOK 1,421,504

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: NOK 1,325,000

Fellesgjeld: NOK 80,000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: NOK 16,504

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: NOK 4,009

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  OBOS

 • Felleskostnader

  De totale månedlige felleskostnadene er fordelt som følger:
  Felleskostnader kr. 3.809
  TV/bredbånd kr. 200

  Felleskostnader dekker utvendig bygningsforsikring, energi/fyring i fellesarealer, kommunale avgifter, festeavgift , drift og vedlikehold, snømåking og gressklipping, renhold av innendørs felles arealer, varmtvann samt andre driftskostnader

 • Totale kostnader

  1 325 000,- (Prisantydning)
  80 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 405 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  7 644,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  --------------------------------------------------------
  16 504,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 421 504,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Felles tomt med tilbaketrukket og hyggelig beliggenhet utenfor sentrumskjernen.

 • Adkomst

  Se vedlagte kartskisse i annonsen. Det vil bli skiltet med visningsskilt fra OBOS visningsskilt under annonsert fellesvisning.

 • Byggemåte

  Andelsleilighet beliggende i første etasje i firemannsbolig, oppført i 1957. Utvendige fasader etc. er borettslagets fellesansvar og derfor ikke vurdert, men allikevel enkelt kommentert i tilstandsrapporten, datert

 • Innhold

  2. etasje: Entré, bad, kjøkken og stue med vedovn og balkong.

  I tillegg disponerer leiligheten en lagringsbod på felles loft og en lagringsbod i felles kjeller. Her er det også felles vaskerom med opplegg for vaskemaskin til beboerne.

 • Areal

  Primærrom: 31 kvm, Bruksareal: 31 kvm

 • Utstyr

  Følgende hvitevarer medfølger: (ingen)

 • Tomten

  2133 kvm festet fellestomt. Festetid er 100 år. Festetomten eid av Tønsberg kommune er stor og trivelig med gode lys- og solforhold.

  Tomten består i hovedsak av flermannsboliger med tilhørende asfalterte gårdsplasser, parkeringsområder og internveier. Bebyggelsen er delvis innrammet med hekk som skiller de ulike grøntarealene til bebyggelsen. Borettslagets felles uteareal er til glede og fri benyttelse for alle andelseierne i bygget.

  Festeavgiften er inkludert i månedlige felleskostnader.

 • Parkering

  Borettslaget har noen p-plasser på borettslagets eiendom. Disse plassene er ikke faste, og kan ikke leies. Det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder, og det er kun biler i daglig bruk som er tillatt. Det vil ikke være mulig å lade elbil i borettslaget. Dette grunnet for dårlig kapasitet på
  inntakssikringer.

 • Vei/vann/avløp

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Adkomst via offentlig vei.

 • Borettslaget

  Tønsberg Borettslag og dette borettslaget består av 96 andelsleiligheter.

 • Dyrehold

  Det tillates ikke å skaffe husdyr uten spesiell tillatelse fra styret i borettslaget. Det skal sendes skriftlig søknad for behandling, og det skal vedlegges skriftlig samtykke fra de andre beboerne. Eventuelle klager eller forslag skal leveres skriftlig til styret i borettslaget.

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Eiendommen er byggemeldt, og det foreligger ferdigattest på Grevinneveien 19 C, datert 25.07.1967. Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt.
  At eventuelt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Bredbånd Altibox fra Viken Fiber med TV-pakke basis, bredbånd, TV-portal og HD-dekoder, er inkludert i felleskostnadene. Høyere bredbåndshastighet, ytterligere TV-kanaler og eventuell IP-telefon må hver enkelt andelseier bestille selv, direkte fra Viken Fiber.

  Det ble utført tilsyn med fyringsanlegget og feiebesøk 10.10.17 av Vestfold interkommunale brannvesen. Det ble under tilsynet avdekket ett avvik på fyringsanlegget.
  Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:
  Gradering 1, avvik 1
  Leilighet nr.86 (H202)
  Beskrivelse av avviket:
  Det mangler ubrennbar plate på gulvet foran Jøtul 505, på minst 30 cm foran ilegget.

  Tønsberg Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 958153309, og ligger i Tønsberg kommune. Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS.

  Gjennomførte prosjekter og vedlikehold, samt viktigste saker i 2020:
  - Forberedelser og gjennomføring av Generalforsamling 2020
  - Årsregnskap for 2019
  - Perioderegnskap 31.05.2020 og 31.08.2020
  - Budsjett 2021
  - Fulgt opp samarbeidet med leverandør av vaktmestertjenester Vaktmester.no
  - Styreleder har deltatt på befaringer
  - Deltagelse på kurs/høstseminar
  - Godkjenning av andelseiere
  - Godkjenning av bruksoverlatinger
  - Behandlet og godkjent søknad om balkong
  - Behandlet diverse klagesaker
  - Behandlet diverse henvendelser
  - De 8 leilighetene i Ekornveien 5 har fått et tillegg i felleskostnader, for påbygget.
  - Tatt opp og refinansiert lån til rehabilitering.
  - Vedlikehold og rehabiliteringssaker etter oppsatt plan
  - Maling Cappelens vei 8
  - Oppussing av felles oppgang Måkeveien 4 A-B
  - Drenering Grevinneveien 19
  - Kledning, dører og vinduer er skiftet Grevinneveien 19
  - Sanert veggdyr i Måkeveien 4 A og Cappelens vei 8
  - Montere avfallsstasjon Ekornveien 5

  Styrets planer for 2021 var som følgende:
  - Videre drift, vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen
  - Videre gjennomgang av vaktmestertjenesten
  - Oppussing felles oppgang to hus Måkevn 7 og et hus i Grevinnevn 19
  - Bytte elektrisk anlegg fellesareal tre hus
  - Diverse mindre arbeider, dører og vinduer
  - Oppussing kjellere og loft

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Eiendommen ligger i et uregulert område og omfattes av kommuneplan, datert 22.05.2019 med formål boligbebyggelse - nåværende. I følge Tønsberg kommunes arkiver omfattes ikke eiendommen av en bebyggelsesplan eller eldre PBL, det er ikke igangsatt planleggingsarbeid som inkluderer/berører eiendommen og det eksisterer heller ikke planforslag som berører eiendommen.

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  712220039

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

 • Forkjøpsrett

  Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

 • Meldefrist forkjøpsrett

  Meldefrist er satt til 20.05.22

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler
  kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør
  utbetales til selger.

 • Lånevilkår

  .xxxxx

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Ola Norderhaug

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål