Grendehusveien 8C

Rekkehusleilighet på ett plan i rolig boligområde. Carport. Sentralt. Klausulert - les annonsetekst

Velkommen til Grendehusveien 8C

Boligdetaljer

Prisantydning
kr 1 173 467

BRA / P-rom
75 m² / 58 m²

Boligtype
Andelsleilighet

Kart sentrert på geolokasjonen 59.2949048957852 breddegrad, 10.7649599676612 lengdegrad
Totalpris inkludert fellesgjeld og omkostninger

kr 1 265 021

Detaljer om boligen
Prisantydning kr 1 173 467
Andel fellesgjeld kr 76 000
Omkostninger kr 15 554
Totalpris kr 1 265 021
Felleskostnader kr 5 170 per måned
Antall rom 2
Antall soverom 1
Primærrom (P-rom) 58 m²
Bruksareal (BRA) 75 m²
Eierform Borettslag
Boligtype Andelsleilighet
Adresse Grendehusveien 8C
Kommune Råde
Byggeår 1989
Energimerket Oransje F

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende verdivurdering

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mer om boligen

Beskrivelse

Rekkehusleilighet over ett plan beliggende i rolig og veletablert boligområde. Leiligheten har en fin intern beliggenhet og har en romslig planløsning med et soverom, stort bad, separat kjøkken og stue og innvendig bod. Det er egen carport på utsiden av boligen og fine grøntområder med bl.a gressplen foran og bak leiligheten. Boligen har en eldre standard med behov for oppgraderinger.

Det gjøres oppmerksom på at boligen ihht vedtektene er forbeholdt "...alderstrygdede, uføretrygdede, funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer hjemmehørende i Råde kommune." Boligene i laget selges med maksimalpris (fastpris) og tildeling vil skje etter ansiennitet i OBOS. Ny eier skal godkjennes av Råde kommune.

Beliggenhet

Eiendommen:
Boligen er tilknyttet Grendehusveien borettslag som består av totalt 12-rekkehusleiligheter på ett plan. Borettslaget ligger fint skjermet til i et etablert boligområde der husene ligger som en hestesko rundt lagets internvei. Ingen gjennomgangstrafikk. Tomteområdet er flatt og pent opparbeidet rundt husene med plen, naturtomt og beplantning.

Nærområdet:
Saltnes er et lite tettsted hvor folk trives med å bo. Her har du kort vei til sjøen og med flotte turområder i omgivelsene. Saltholmen ligger ikke langt unna og kan skilte med fine strender. Området ansees som barnevennlig og det er gangvei til Spetalen skole samt barnehage. Like nede i veien finner du nærbutikk, frisør og kiosk. Det er ca 10 minutters kjøring til Råde sentrum der du har flere butikker, baker, frisør med mer samt jernbanestasjon. Det er busstopp rett ned i veien. Det finnes velforening i området samt at det er opparbeidet felles lekeplass.

Adkomst

Kjør Mosseveien (110) retning Oslo og ta av til venstre i Skårakrysset i retning Vikane. Følg riksvei 116 til du ser skilt til Saltnes. Kjør mot Saltnes og ta til høyre etter Saltnes Handel. Følg veien og du får borettslaget på venstre hånd etter ca 200 meter.

Det vil bli skiltet med OBOS Eiendomsmeglere ved fellesvisning

Byggemåte

Støpt betongsåle fundamentert på antatt fylte masser og fjellgrunn. Bærende konstruksjon av isolert bindingsverk, utvendig kledd med liggende trekledning. Vinduer og balkongdør med 2-lags isolerglass. Saltak med takstoler og sutaksplater. Taket er tekket med betongtakstein.

Opplysningene vedr. byggemåte er hentet fra tidligere salg i borettslaget og har ikke blitt sjekket av megler.

Innhold

Boligen har alt på en flate og inneholder: entré, innvendig bod, kjøkken, stue, soverom og bad.

Areal

Primærrom: 58 kvm, Bruksareal: 75 kvm, Bruttoareal: 75 kvm

Opplyste arealer er hentet fra Eiendomsverdi og salg av tilsvarende leiligheter. Megler har ikke sjekket disse og kjøper aksepterer eventuelle avvik.

Standard

Boligen har en enkel standard og fremstår med behov for oppgraderinger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Vi gjør oppmerksom på at dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, medfølger heller ikke dette.

Tomten

Eiet fellestomt på ca 3075 m2. Tomten er en del av fellesarealene og består av plen og busker/trær.

Parkering

Parkering i egen carport

Vei/vann/avløp

Offentlig tilknyttet

Forretningsfører

OBOS Østfold

Borettslaget

Grendehusveien borettslag ble oppført i 1989 og består av til sammen 12 rekkehusleiligheter på et plan med tilhørende carport. Laget har noen som utfører snørydding. Boligene er forbeholdt alderstrygdede, uføretrygdede, funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer hjemmehørende i Råde kommune. Borettslaget klipper og vedlikeholder busker og trær hvert år samt har service på hageredskap.

Et udrag av tidligere arbeider borettslaget har gjort de senere årene:
2015: Maling av bygningsmassen
2017: Utskiftning av ytterdører og verandadør
2018: Høytrykk tak/vask hus,vegger takrenner
2019: Utskiftning av vinduer

Av arbeidet i nær fremtid har borettslaget skissert følgende i årsberetningen:
- Vask av hus (2021)
- Påfylling av sandholdig jord på gressplen. (2021)
- Bytte ut ventilasjon. (2020)
- Klipp og vedlikehold av busker og trær (klipp, gjødsel og videre) (Hvert år)
- Service på hageredskap (Hvert år)
- Sette opp hekk på fellesområdet for å lage plass til hageavfall. (2020-21)
- Bytte takstein (2025- ?)

Økonomi:
Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr 798.552,- i tråd med budsjett. Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 1.024.963,-. Dette er kr 108.157,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere forbruk til drift og vedlikehold enn budsjettert. Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2019 kr 813.298,- viser borettslagets likviditet.

Styregodkjennelse

Ny andelseier(e) skal godkjennes av borettslagets styre før innflytting.

Dyrehold

Det er tillatt med dyrehold i borettslaget. Andelseier må godta lagets regler for dyrehold og det skal sendes søknad til styret før dyr anskaffes.

Ligningsverdi

Ligningsverdi for leiligheten vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisen for primærboliger og 84 prosent for sekundærboliger.

Det er p.t. ikke fastsatt ligningsverdi for boligen og kjøper må selv kontakte/gi opplysninger til skattemyndighetene for å få denne utregnet.

Felleskostnader

5 170,- pr Mnd
Bl.a renter og avdrag på borettslagets felleslån, kommunale avg., eiendomsskatt, bygningsforsikring, festeavgift, kabel-tv inkl. bredbåndstilknytning, ytre vedlikehold og øvrige driftsutgifter.

Lånevilkår

Borettslaget har følgende lån og vilkår pr 18.03.2021:
- OBOS-bank, annuitetslån, kr 948.722,-, flytende rente 2,05%, restløpetid 8 år 8 md.

Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtalen om sikring av felleskostnader gjelder til den blir sagt opp av en av partene.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 18.04.1989

Utleie

Boligen er registret med én godkjent boenhet.
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Diverse

Boligen er forbeholdt alderstrygdede, uføretrygdede, funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer hjemmehørende i Råde Kommune, ihht vedlagte vedtekter. Kjøper må godkjennes av Råde Kommune. Boligen er også prisregulerte med en beregnet maksimalpris.

Boligen eies av Råde Kommune som ikke selv har bebodd eiendommen. Boligen overtas i besiktiget stand med det utstyr og antall nøkler som foreligger. Det vil ikke bli foretatt vask av boligen til overtagelse.

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen selv. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om boligen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne annonsen. Kjøper oppfordres til å foreta grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Boligen ligger under reguleringsplan Saltnes Spetalen del 1 (Plan nr 038A) med formål om boliger, datert 06.09.1979

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Totale kostnader

1 173 467,- (Prisantydning)
76 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 249 467,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
7 494,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
--------------------------------------------------------
15 554,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 265 021,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Aleksander Amundsen

Oppdragsnummer

710210055