Gauterødveien 63 B

Tønsberg - Gauterød Flott 3 roms endeleilighet i hyggelig boligområde.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 2 722 554

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 2 200 000

Fellesgjeld: kr 507 000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: kr 15 554

Dekker dokumentavgift, andelskapital og tinglysningsgebyr.

Felleskostnader pr. måned: kr 6 017

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  OBOS avd. Vestfold.

 • Forsikring

  Borettslaget er forsikret i Tryg Forsikring - polisenummer 6651719

 • Ligningsverdi

  Likningsverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig:
  kr 759.540,-

 • Felleskostnader

  Kr 6.017,- pr. mnd. som dekker: Renter og avdrag på fellesgjeld, bygningsforsikring, kommunale avgifter, tv og internett (Viken Fiber), honorar til forretningsfører, revisjonshonorar, drift og vedlikehold av bygningene.

  Herav:
  Felleskostnad kr 3.237,-
  Finanskostnad kr 2.780,-

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld kr 507.000,- pr. 01.09.2021.

 • Totale kostnader

  2 200 000,- (Prisantydning)
  507 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 707 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  7 494,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  15 554,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 722 554,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Eierskifteforsikring

  Selger har tegnet eierskifteforsikring.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beliggenhet

  Barnevennlig beliggenhet på Gauterød i et attraktivt og sentralt område, med lekeplass, dagligvare og bussholdeplass i umiddelbar nærhet. Kort vei til sjøen med badestrand, flotte turområder, samt ca. 4 km til Tønsberg sentrum.

 • Bebyggelse

  Boligområdet består av eneboliger, flermannsboliger og næringsbygg.

 • Adkomst

  Fra Tønsberg kjører man til Kilen, og fortsetter rett fram, gjennom Presterødkrysset. Følg Åsgårdstrandsveien til rundkjøringen på Gauterød. Ta inn til venstre her, og Gauterødveien til høyre. Leilighetene ligger nå på høyre hånd, rett etter Kiwi. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt, og det blir skiltet til fellesvisninger.

 • Byggemåte

  Leiligheten ligger i en 6-mannsbolig. Bygget er oppført i 2 etasjer i tre med saltak på støpt plate på mark.

 • Innhold

  Leiligheten ligger på enden i 2. etasje og innholder: Gang, innvendig bod, bad, 2 soverom, stue og kjøkken i åpen løsning. Loft. Stuen har utgang til sørvendt balkong. Uteplass ved inngangsdør med overbygget inngangsparti. Utvendig bod.

 • Areal

  Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 74 kvm, Bruttoareal: 80 kvm

 • Standard

  Flott endeleilighet som var ny i 2004. Overflater og innredninger er stort sett fra byggeår, overflater er malt opp.

  Takstein er vasket og impregnert og yttervegger malt i 2020.
  Inngangsrepo har ny membran og kompositt heller i 2019 og nye terrassebord på balkongen i 2018.

  På kjøkken er det satt opp ekstra kjøkkeninnredning i 2012 med benkeplate i stein. Kjøkken med hvite slette fronter og laminat benkeplate. Opplegg for oppvaskmaskin.

  Peisovn montert i 2012.

  Bad med gulvbelegg og belegg på vegger. Dusjkabinett, innredning, toalett og opplegg vaskemaskin. Panelovn

  El-anlegg med automatsikringer med jordfeilbrytere.

  Utvendig bod på enden av bygget. Støpt gulv og trevegger. Lys og stikkontakt

  Hvitevarer: Alle hvitevarer i boligen kan følge med, dersom dette er ønskelig.

  Se tilstandsrapport for ytterligere informasjon.

 • Oppvarming

  Det er vedovn i stue. Ellers elektrisk.

 • Tomten

  Eiet fellestomt i borettslaget. Eiendommen er opparbeidet med asfalterte veier og gangveier, plener, bed og hekker. Trivelige uteområder med sitteplasser.

 • Parkering

  Biloppstillingsplass i borettslaget.

 • Vei/vann/avløp

  Vei, vann og avløp er offentlig.

 • Borettslaget

  Gauterødtunet borettslag består av 26 andelsleiligheter.

 • Dyrehold

  Dyrehold skal godkjennes av borettslagets styre etter skriftlig søknad.

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest datert 23.06.2004.

 • Diverse

  Brl har avtale med Viken Fiber. Det ligger internett i avtalen.

  Det er ingen utleieenhet i denne leiligheten. Ved utleie av leiligheten må det søkes om til borettslagets styre.

  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Eiendommen ligger i et regulert område med reguleringsformål, boliger: Gauterødtunet (6.12.2000).
  Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende. Kommuneplan (22.5.2019)
  Det foreligger ikke forslag om reguleringsendringer i denne eiendommens umiddelbare nærhet.


  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet 23.09.21 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport utarbeidet av takstmann.

 • Oppdragsnummer
  712210069

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

 • Forkjøpsrett

  Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

 • Meldefrist forkjøpsrett

  01.10.2021

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Ny andelseier skal godkjennes av borettslagets styre.

 • Lånevilkår

  Gauterødtunet borettslag har 3 lån:

  HUS601: Annuitetslån, restsaldo kr 6.018.588,- Restløpetid 13 år 5 md. 2 terminer Flytende rente på 0,82%

  OBOSBanken: Restsaldo kr 280.182,- Annuitetslån med flytende rente 1,90 %. Restløpetid 5 år og 4 mnd. 12 terminer pr. år.

  OBOS02: Annuitetslån, restsaldo kr 2.140.549,- Restløpetid 29 år 12 terminer. Flytende 1,90%

  Faktiske renter og avdrag blir avregnet måneden etter termin forfall.

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

  Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Solgt "som den er"

  Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Kim Jonassen

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål