OBOS Oppstart

Er du gründer og på jakt etter en investor? OBOS investerer i spennende oppstartsselskaper hvor vi aktivt kan bidra til utvikling og vekst.

Det har historisk sett vært lite innovasjon og digitalisering i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Det er i ferd med å endre seg, og vi ønsker å bidra! Vi samarbeider med oppstartsselskaper i en tidlig fase ved å bruke vår erfaring, kompetanse og kapital.

Illustrasjon av OBOS sin chatbot

Hva er OBOS Oppstart?

OBOS utvikler byer og steder. En viktig del av dette er å satse på innovasjon og teknologi gjennom samarbeid med oppstartselskaper. Sammen skal vi bidra til å utvikle morgendagens bransje med fokus på miljø og bærekraft.  

  Våre superstjerner

  Avhendet portefølje

  Illustrasjon av hånd som holder mobil

  Ta kontakt

  Vil du presentere selskapet ditt, eller har du spørsmål om OBOS Oppstart? Send oss en e-post, så hører du fra oss.

  oppstart@obos.no

   OBOS er en døråpner og en sterk støttespiller som har betydd mye for oss. Som investor er OBOS profesjonelle, godt forberedt og ambisiøse. De bidrar til verdiutviklingen i selskapet og er gründervennlige i handling, ikke bare i ord og powerpoint. Andreas Thorsheim, CEO Otovo
   Samarbeidet med OBOS er utrolig verdifullt for Unloc. Vi har et felles oppdrag om å gjøre hverdagen enklere for alle med en inngangsdør. Nå skal vi revolusjonere hvordan verdens nøkler deles og brukes Gründer og daglig leder i Unloc, Kris Riise
   OBOS har virkelig imponert oss. Ikke i utgangspunktet for villigheten til å satse kapital alene, men for å være modige nok til å virkelig ta i bruk ny og uprøvd teknologi i større skala. For et ungt og ambisiøst selskap er dette helt avgjørende, og jeg har hittil ikke møtt et selskap som er mer opptatt av å levendegjøre investeringene de gjør. CO-founder i Spacemaker, Anders Kvåle