Foto av en korpsjente og to obos-maskoter som jubler.

Mer rom for jubel

OBOS deler ut ytterligere 20 millioner kroner til en ny runde OBOS Jubel. Nå er tildelingene klare!

Idrett, kor og korpsmusikk er en viktig del av den norske folkesjela. Mens vi venter på nye jubelrop og taktfaste toner mellom husene, har OBOS på nytt delt ut pengestøtte til frivillige lag og foreninger.

Alle de over 500 000 medlemmene i OBOS ble invitert til å tipse lag og foreninger som kunne trenge påfyll i en slunken klubbkasse, og det kom inn 1100 søknader fra alt fra idrettsklubber til korps og teatergrupper. På bakgrunn av disse søknadene får 617 lag og foreninger over hele landet til sammen 20,5 millioner kroner.

Mange foreninger har hatt tapte inntekter fra aktiviteter det ikke har vært mulig å gjennomføre under pandemien. Vaffelsalg, loppemarkeder og billettsalg - alt forsvant over natten i mars i fjor.

— Lag og foreninger er en viktig del av det norske samfunnet og bidrar enormt inn i det store samfunnsregnskapet. Det er viktig at disse tilbudene overlever. Jeg er glad vi har kunnet gi en håndsrekning til så mange, og takknemlig for at så mange medlemmer har engasjert seg i tildelingen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Her kan du se hvem som har fått penger