Jubelen slippes løs!

556 kor, korps, idrettslag og foreninger får til sammen 40 millioner kroner fra OBOS Jubel. Dette gjør vi for at jubelen igjen skal runge mellom husene når krisen er over.

OBOS ønsker å takke alle medlemmer som bidro med søknader og stort engasjement! Det gleder oss at så mange hjerter banker for idrett og kultur.

Pengene OBOS deler ut skal bidra til at frivillige lag og foreninger kan fortsette å samle mennesker, jobbe for gode oppvekstsvilkår og skape liv i små og store nabolag. 

OBOS-medlemmene har sendt inn søknader for lag og foreninger som sliter økonomisk etter koronautbruddet. Målet vår å kjøpe det som ikke ble solgt av lopper, billetter, kaker og vafler.

Pengene som nå deles ut, går primært til lag og foreninger i områder hvor OBOS har mange medlemmer. Mottakerne er registrert i frivillighetsregisteret eller lignende, og har tapt inntekter på arrangementer som ikke kunne gjennomføres fra mars til august 2020.

Vi håper mange får glede av støtten fra OBOS!   

Til toppen