Livet mellom husene

OBOS ønsker å bidra til gode bomiljø. Borettslag og sameier kan søke om støtte til klima- og miljøtiltak. Vi støtter også en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

Støtte til miljøtiltak i borettslag og sameier

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har vi satt av midler for å støtte boligselskap som vil gjøre miljøtiltak i medlemmenes nabolag.

Har du planer om et positivt tiltak for et bedre miljø eller uterom der du bor? Kanskje ditt borettslag planlegger å energieffektivisere boligene? Da er det mulig å få støtte av OBOS.

OBOS gir tilbake

På grunn av koronautbruddet, har vi besluttet å ikke ta imot nye søknader til ordningen «OBOS gir tilbake» inntil videre. 

OBOS Jubel

For å sikre at våre medlemmers lokalmiljøer fortsatt skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen, har OBOS gitt 40 millioner kroner til frivillige foreninger som har fått ekstra utfordringer etter koronautbruddet.

Se hvem som har fått støtte

 

 

 

 

 

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Se større tiltak vi støtter

Til toppen