OBOS gir tilbake

OBOS gir støtte til en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak. Vi støtter også miljøtiltak i borettslag og sameier.

Støtte til miljøtiltak i borettslag og sameier

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har vi satt av midler for å støtte boligselskap som vil gjøre miljøtiltak i medlemmenes nabolag.

Har du planer om et positivt tiltak for et bedre miljø eller uterom der du bor? Kanskje ditt borettslag planlegger å energieffektivisere boligene? Da er det mulig å få støtte av OBOS.

OBOS Jubel – støtte til idrettslag og kulturliv

For å sikre at våre medlemmers lokalmiljøer fortsatt skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen, har OBOS gitt 40 millioner kroner til frivillige foreninger som har fått ekstra utfordringer etter koronautbruddet.

Se hvem som får støtte

 

OBOS gir tilbake

På grunn av koronautbruddet, har vi besluttet å ikke ta imot nye søknader til ordningen «OBOS gir tilbake» inntil videre. 

Siden vil bli oppdatert med ny informasjon når situasjonen har normalisert seg.

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Se større tiltak vi støtter