Livet mellom husene

OBOS ønsker å bidra til gode bomiljø. Vi støtter en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

OBOS Jubel

En av kjerneverdiene til OBOS er engasjement. Derfor setter vi av inntil ti prosent av overskuddet hvert år til samfunnsnyttige formål og frivillige organisasjoner som bygger felleskap og skaper liv mellom husene vi har bygget. 

Se kriterier og søknadsskjema


OBOS-prisen

Har borettslaget eller boligsameiet utført bærekraftstiltak? OBOS Bærekraftpris gir et borettslag, boligsameie eller boligaksjeselskap muligheten til å vinne én million kroner! Søknadsfristen er 1. mars.

Les mer og søk her

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Se større tiltak vi støtter