Ofte stilte spørsmål

Har du fortsatt noen spørsmål rundt OBOS Deleie? Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om OBOS Deleie.

Lån og finansiering

Trenger jeg egenkapital?

Ja. For å få et boliglån er det et krav til egenkapital. Hvor mye egenkapital du trenger, avhenger av prisen på boligen du ønsker å kjøpe.

Kravet til egenkapital er 15 prosent av den totale kjøpesummen med OBOS Deleie. For eksempel ønsker du å kjøpe en bolig med OBOS Deleie til 2 000 000 kroner, må du ha en egenkapital på 300 000 kroner.

Trenger jeg finansieringsbevis?

Ja. Finansieringsbeviset er en bekreftelse fra banken på hvor mye du kan låne, og må ta høyde for hvor mye du må betale i leie til OBOS hver måned. Du trenger derfor et finansieringsbevis som viser at du kan betjene lånet og leien.

Alle banker kan gi lån til bolig med OBOS Deleie, men det kan hende at din bank ikke kjenner til OBOS Deleie og trenger litt ekstra informasjon. OBOS-banken er spesialister på finansiering av nybolig med ulike ordninger, og kan hjelpe deg videre.

Ta kontakt med OBOS-banken og regn hvor mye du kan få i boliglån

Kan jeg nedbetale fellesgjeld gjennom IN-ordning?

Nei. Du får ikke ta del av IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) før du er blitt eier av hele boligen.

Kjøp og salg

Hvem kan kjøpe bolig med OBOS Deleie?

Alle kan kjøpe bolig med OBOS Deleie så lenge de er OBOS-medlem.

Ikke medlem? Meld deg inn her.

Kan jeg kjøpe bolig med OBOS Deleie på forkjøpsrett?

Ja, det kan du.

Hvordan kjøper jeg bolig med OBOS Deleie?

Når du har funnet drømmeboligen i et av våre utvalgte boligprosjekt, sender du inn kjøpsbekreftelsen. Du har fram til kontraktsmøtet til å bestemme deg for om du vil kjøpe boligen til OBOS Deleie-pris eller til ordinær pris.

Må jeg være OBOS-medlem for å kjøpe bolig med OBOS Deleie?

Ja.

Ikke medlem? Meld deg inn her.

Kan jeg selge når jeg vil?

Ja, du kan når som helst etter overtakelse selge din eierandel. OBOS vil da ha forkjøpsrett. Hvis du ønsker å selge til en nærstående, for eksempel en sønn eller datter, gjelder ikke OBOS’ forkjøpsrett. Dette er forutsatt at den nærstående påtar seg de samme forpliktelsene som du selv har hatt. Ny eier må også framlegge finansieringsbevis.

Du kan også kreve at hele sameiet oppløses. Boligen vil da legges ut i markedet for ordinært salg. Da vil du og OBOS dele meglerkostander og salgsinntekter etter hvor stor andel dere eier av boligen. Husk at det alltid er en risiko for at verdien av din eierandel har falt, akkurat som ved vanlig kjøp av bolig.

Kan jeg kjøpe OBOS Deleie-bolig sammen med partneren min?

Ja. Dere blir da sameiere av boligen sammen med OBOS.

Må jeg betale depositum eller stille garanti?

Nei. Vi stiller ikke krav om depositum eller garanti, men vi tar pant i en del av boligen som sikkerhet. Dette skjer ved at du, når vi inngår OBOS Deleie-kontrakten, tinglyser en obligasjon i din eierandel på kr 250 000,-. Vi hjelper deg med det praktiske rundt dette.

Øke eierandel

Kan jeg kjøpe en større eierandel før overtakelse?

Det kan du! Som boligkjøper har du rett, men ikke plikt, til å øke egen eierandel. Du kan øke eierandelen din med 10, 20, 30, 40 eller 50 prosent når som helst før overtakelse.

Prisen på å kjøpe en eierandel varierer. Det er minst hva prisen på eierandelen var da du kjøpte boligen, men kan være høyere hvis boligprisene har steget. Prisveksten justeres etter prisindeksen til Eiendom Norge for det aktuelle området. I tillegg må du betale et gebyr til OBOS som skal dekke kostnader forbundet med at du kjøper deg opp.

Kan jeg kjøpe en større eierandel etter overtakelse?

Det kan du! Som boligkjøper har du rett, men ikke plikt, til å øke egen eierandel. Du kan én gang i året kjøpe 10, 20, 30, 40 eller 50 prosent av boligen.

Prisen på å kjøpe en eierandel varierer. Det er minst hva prisen på eierandelen var da du kjøpte boligen, men kan være høyere hvis boligprisene har steget. Prisveksten justeres etter prisindeksen til Eiendom Norge for det aktuelle området. I tillegg må du betale et gebyr til OBOS som skal dekke kostnader forbundet med at du kjøper deg opp. Og du må betale offentlig gebyr for tinglysing av eierandel og egne pantedokument.

Hvor stor eierandel kan jeg kjøpe?

Du kan kjøpe hele eller deler av OBOS’ eierandel, men ikke mindre enn 10 prosent av gangen, og du må kjøpe hele tideler. Det er for eksempel mulig å kjøpe seg opp fra 50 til 80 prosent på én gang, men ikke fra 50 til 55 prosent.

Dersom dere er flere sameiere utenom OBOS, får hver av dere mulighet til å innløse like stor andel.

Må jeg betale gebyr for å øke eierandelen min?

Før overtakelse

Når du øker eierandelen din før overtakelse må du betale et gebyr til OBOS. Dette er for å dekke kostnadene forbundet med at du kjøper deg opp, slik som administrasjonskostnadene.

 

Etter overtakelse

Når du øker eierandelen din etter overtakelse må du betale et gebyr til OBOS og et offentlig gebyr. Gebyret til OBOS dekker kostnadene forbundet med at du kjøper deg opp, slik som administrasjonskostnadene. Det offentlige gebyret er for tinglysing av eierandel og egne pantedokumenter.

Endre kontrakt

Kan jeg endre kjøpet mitt til ordinær kjøpskontrakt?

Ja. Hvis du angrer etter signering av OBOS Deleie-avtalen, har du inntil fire måneder før overtakelse til å konvertere kjøpet til ordinært kjøp av hele boligen.

Ønsker du å konvertere til et vanlig kjøp i løpet av byggeperioden, må du kjøpe ut hele OBOS’ andel av boligen. Verdien av OBOS’ andel er lik OBOS’ andel av den opprinnelige kjøpesummen, justert for eventuell prisvekst. I tillegg må du betale et gebyr.

Må jeg betale gebyr for å endre kontrakten min?

Når du endrer kontrakten din fra OBOS Deleie-kontrakt til ordinær kjøpskontrakt må du betale et gebyr til OBOS. Dette er for å dekke kostnadene forbundet med at du kjøper deg opp, slik som administrasjonskostnadene.

Leie og framleie

Hvordan er leieforholdet?

Med OBOS Deleie kjøper du en eierandel av boligen og leier resten av OBOS. Du vil betale OBOS en prosentvis andel av markedsleie som tilsvarer OBOS’ eierandel. En økning i eierandel senker din månedsleie til OBOS tilsvarende. Leieprisen, som settes av en uavhengig utleiemegler, er satt på forhånd og oppgitt sammen med boligens kjøpesum i salgsprospektet. OBOS kan justere leieprisen årlig etter konsumprisindeksen (KPI).

Hvem dekker felleskostnadene?

Du og OBOS er ansvarlige for hver deres del av borettslagets felleskostnader. OBOS tar på seg å betale felleskostnadene for boligen til borettslaget, men vil fakturere deg for din andel. Hvis du for eksempel eier 80 prosent av boligen, må du betale 80 prosent av boligens andel av borettslagets felleskostnader.

Dersom du øker din eierandel, vil det medføre endringer i dine månedlige utgifter. Dette er for å dekke din andel av borettslagets felleskostnader og leien til OBOS.

Kan jeg framleie en OBOS Deleie-bolig?

OBOS Deleie tilbys for både sameie- og borettslagsboliger, så det er vanlige regler som gjelder for bruksoverlating/framleie. Reglene for framleie avhenger av hvilken eierform boligen har.

Tilvalg og oppussing

Kan jeg kjøpe tilvalg eller be om endringer?

Du kan kjøpe tilvalg eller be om endringer og tilleggsarbeider på vanlig måte, og betaler da for dette selv. Kjøpesummen for OBOS’ eierandeler påvirkes ikke av om du kjøper tilvalg. OBOS vil derfor ikke anbefale at du kjøper tilvalg eller ber om endringer og tilleggsarbeid.

Kan jeg pusse opp boligen?

Det kan du! Du betaler for all oppussing selv. Oppussing påvirker ikke eierforholdet mellom deg og OBOS, og ved eventuelt salg vil du ikke få tilbakebetalt for dine oppussingsutgifter. Det vil heller ikke påvirke kjøpesummen på OBOS’ andeler hvis du ønsker å kjøpe deg opp. Hvis du for eksempel pusser opp en bolig du eier 60 prosent, vil ikke dette gi deg noen prisreduksjon dersom du ønsker å øke eierandelen din.

OBOS' rettigheter

Kan OBOS kreve at avtalen mellom oss oppløses?

For at du skal ha trygghet i at dette ikke er en ordning som avsluttes etter kort tid, frasier OBOS seg retten til å kreve sameiet oppløst i en periode på ti år. Om OBOS etter ti år fortsatt eier en andel av boligen, har OBOS rett, men ingen plikt, til å kreve sameiet oppløst og dermed at hele boligen selges.