dronefoto av Lillestrøm og tomta til Kvarteret

Nå bygger vi Kvarteret

Et stort byggeprosjekt som Kvarteret involverer mange mennesker. Vi opptatt av å ta hensyn til både deg som skal flytte inn og du som bor i nabolaget. Følg med når Kvarteret bygges.

Trafikksikkerhet – for deg og dine

Kvarteret vil bli et populært område, og trafikksikkerhet står høyt på agendaen vår. Vi vil i byggeperioden jobbe aktivt med merking og skilting på området, og yrkessjåførene er både opptatt av og forpliktet til å overholde trafikkregler og å kjøre forsiktig. Trafikken til og fra byggeplassen vil i all hovedsak gå via Messeveien, ikke i Nesgata.

Illustrasjon av gate i Lillestrøm med sykkelfelt og fortau

Hold deg oppdatert om prosjektet 

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg, og vil merke best mulig for gående, syklende og bilister når vi må gjøre arbeider som påvirker fremkommeligheten i området. Vi ber alle som befinner seg i nærheten av byggeplassen om å følge oppsatte merkingen. I tillegg har vi etablert en oppslagstavle med informasjon om status i prosjektet i Nesgata. Denne oppslagstavlen vil vi holde oppdatert etter hvert som prosjektet utvikler seg.

kvinne med sykkel og solsikker i sykkelkurven

Byggingen er i gang

Høsten 2019 flyttet Otto Olsen AS fra sine lokaler i Nesgata 19. I januar 2020 startet riving av de gamle byggene på tomten.

I perioden vår 2020 og til sommer 2021 bygges det gradvis ny infrastruktur i grunn. Denne infrastrukturen vil gå fra Nesgata i nord, sørover langs Messeveien og ende ved rundkjøringen i krysset Svelleveien – Dynoveien. Det vil også bygges ut noe infrastruktur inne på tomten Nesgata 19.

Første byggetrinn, Kvartal 1, startet byggingen 1.oktober.2020, med forventet ferdigstillelse 4.kvartal 2022 - 1.kvartal 2023.

Lyst til å ta en titt?

Kontakt våre prosjektselgere for en privatvisning i visningssenteret vårt i Tærudgata 1 i Lillestrøm. Her finner du kontaktinfo.

Nabovarsel for Kvarteret Gjennomført Ikke utfylt

Et stort byggeprosjekt involverer mange mennesker. Vi er opptatt av å ta hensyn til deg som bor i nabolaget. Du kan få varsler ved hendelser som påvirker nabolaget ved å registrere deg her.

Før du sender inn skjemaet må du ha lest og gjort deg kjent med personvernerklæringen.
Vilkår
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Illustrasjon av en kvinne med oppsatt hår

Meld interesse

Lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer i dette boligprosjektet? Meld interesse her – så sørger vi for at du får med deg alle viktige nyheter og frister.