Foto av Ingjerd Sælid Gilhus i OBOS.

Enklere vei inn på boligmarkedet

Prisstigningen på boliger i storbyene har gjort drømmen om egen bolig uoppnåelige for mange. – Det fikk oss til å tenke nytt, sier Ingjerd Sælid Gilhus i OBOS.

Å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene og områdene rundt blir stadig vanskeligere. Prisene stiger langt raskere enn lønningene, og 2020 ble et rekordår for boligprisvekst, selv om mange ev ekspertene spådde det motsatte da Norge i fjor ble nedstengt på grunn av pandemien. Og det handler ikke om at alle vil bo på Grünerløkka eller «innafor Ring 3». Det har bare ganske enkelt blitt vanskelig å få kjøpt sin første bolig, med mindre du skal langt utenfor byene.

Nye boligkjøpsmodeller skal hjelpe flere inn

Eierlinjen har helt siden krigen vært et dominerende tverrpolitisk ideal i Norge. Å eie egen bolig gir både frihet og trygghet for den enkelte og stabile bomiljøer sett i et litt større perspektiv. Nordmenn er i europatoppen når det kommer til å eie bolig, men de siste årene har andelen gått litt ned. Ikke mye, men det er likevel en utvikling også OBOS følger nøye med på.

– Når det generelt blir vanskeligere for folk å kjøpe seg bolig på grunn av den sterke økningen i boligpriser, gjelder det også OBOS-medlemmer. Da må vi tenke nytt, og se på hvordan vi kan få flere inn på boligmarkedet. Nye boligkjøpsmodeller er noe av svaret, sier Ingjerd Sælid Gilhus som er leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

OBOS Deleie og OBOS Bostart

OBOS har utviklet to modeller som gjør det mulig å kjøpe bolig for flere av dem som ikke får det til på vanlige vilkår: OBOS Bostart og OBOS Deleie. Begge boligkjøpsmodellene kan benyttes av alle OBOS-medlemmer, uansett alder eller livsfase.

Hovedproblemet for mange som sliter med å få råd til å kjøpe bolig er ikke betjeningsevnen, men egenkapitalen. Kravet om 15 prosent egenkapital er vanskelig å nå gjennom vanlig sparing, ikke minst fordi leieprisene er minst like høye som kostnadene knyttet til lån for en tilsvarende bolig.

Kjøper du bolig med OBOS Deleie, trenger du ikke kjøpe mer enn 50 prosent av boligen. Resten av boligen leier du av OBOS. På den måten reduseres egenkapitalkravet, samtidig som du disponerer hele boligen selv. Du kan gradvis kjøpe flere andeler av boligen, sånn at du til slutt eier hele – hvis du ønsker det.

OBOS Bostart gir deg mulighet til å kjøpe en bolig til 10-15 prosent under markedspris. Du eier boligen på vanlig måte, men når du vil selge, har OBOS førsterett på å kjøpe den tilbake til markedspris. Det vil si prisen du kjøpte for, justert for eventuell prisvekst etter Eiendom Norges beregninger. For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på boligen.

Se boligprosjektene som tilbyr OBOS Deleie og OBOS Bostart

Noe av det beste er å få høre historiene om de som kjøper bolig og som sier de aldri hadde fått det til uten boligkjøpsmodeller. Dette er mennesker med vanlige jobber og inntekter, som ellers ville blitt stående utenfor boligmarkedet enda lenger, om ikke for alltid. Ingjerd Sælid Gilhus

Kortere vei til boligdrømmen

Siden starten i 2018 har OBOS tilbudt nærmere 800 boliger med boligkjøpsmodeller, og i år er målet å tilby mellom 700–800 boliger med slike modeller. Det første boligprosjektet som ble solgt med OBOS Bostart ligger på Ulven, og ordningen ble umiddelbart godt mottatt. 20 prosent svarte at de ikke hadde hatt mulighet til å kjøpe bolig hadde det ikke vært for OBOS Bostart.

– Noe av det beste er å få høre historiene om de som kjøper bolig og som sier de aldri hadde fått det til uten boligkjøpsmodeller. Dette er mennesker med vanlige jobber og inntekter, som ellers ville blitt stående utenfor boligmarkedet enda lenger, om ikke for alltid, sier Gilhus.

Tall fra SSB viser at nesten 50 prosent av boligkjøperne mellom 20 og 30 år får hjelp av foreldrene. Men også mange i aldersgruppen fra 30 til 40 får hjelp, faktisk hele 38 prosent, ifølge 2018-tall. Målet med OBOS Bostart og OBOS Deleie er å gjøre det mulig å få kjøpt bolig, uten foreldrenes lommebok.

– Når kunder forteller at de ikke hadde klart å kjøpe uten dette tilbudet betyr det at vi lykkes, sier Gilhus. 

Skalerer opp tilbudet

I Oslo tilbød OBOS 30 prosent av alle boligene som ble solgt i 2020 med boligkjøpsmodeller. OBOS har Bostart og Deleie på flere prosjekter, både i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Hamar og Fredrikstad. Utgangspunktet skal være at det tilbys i områder der det er vanskelig å få kjøpt bolig på grunn av høye priser.

– Vi har satt oss et ambisiøst mål om å tilby 1000 boliger i året med boligkjøpsmodeller innen 2026, både i Norge og Sverige. Det tilsvarer rundt 20 prosent av boligproduksjonen, sier Gilhus. 

– I juni skal vi i Sverige tilby vårt første prosjekt med OBOS Deleie, og er spent på mottakelsen. Vi vet at behovet der er vel så stort som i Norge.

OBOS er den eneste aktøren som per nå i stor skala tilbyr boliger med boligkjøpsmodeller der du starter med å eie hele eller deler av boligen.

– Vi i håper flere kommer etter, og at dette rett og slett blir en ny måte å kjøpe bolig på og som gir mulighet til flere, sier Ingjerd Sælid Gilhus.

Madeleine kjøpte leilighet sammen med OBOS

Madeleine kjøpte leilighet sammen med OBOS

Med OBOS Deleie fikk sykepleieren endelig råd til egen leilighet, i Storøykilen på Fornebu.

Slik ble Madeleine boligeier
Slik fikk Sander (20) råd til egen bolig i Oslo

Slik fikk Sander (20) råd til egen bolig i Oslo

Høye boligpriser gjør at mange ikke har råd til egen bolig i Oslo-området. For Sander (20) ble redningen OBOS Bostart.

Les om Sanders vei inn på boligmarkedet