Personvernerklæring for OBOS-banken AS

Personvernerklæringen beskriver OBOS-bankens innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Denne gjelder også for vårt datterselskap OBOS Boligkreditt AS.

OBOS-medlemmer vil også være omfattet av OBOS-konsernets personvernerklæring. På enkelte områder kan det være avvik mellom det som beskrives i OBOS’ og OBOS-bankens personvernerklæringer. I slike tilfeller vil OBOS-bankens gå foran.

Det er administrerende direktør i OBOS-banken som er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg.

Regulering av OBOS-bankens behandling av personopplysninger

Kategorier av personopplysninger OBOS-banken behandler

Hvor vi innhenter innformasjon

Behandlingens formål/derfor behandler vi personopplysninger om deg

Utlevering av personopplysninger

Overføringer av personopplysninger til utlandet

Bruk av databehandlere (underleverandører m.m.)

Lagringstid

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Sikkerhet ved behandling

Bruk av automatiserte avgjørelser

Bruk av informasjonskapsler (cocckies) og lignende teknologier

Kontaktinformasjon og klagemulighet

Endringer

Endringslogg