Bilde av Terje Wessel

Bodde besteforeldrene dine i et stort hus i Oslo på 1960-tallet?

Hva slags flaks trenger man for å komme inn på, eller avansere i boligmarkedet?

En av flere former for flaks i boligmarkedet fremtrer via arv og overføringer. Både ved inngang og avansement i markedet kan det være fordelaktig å ha foreldre med boligformue.

Boforhold i et femtiårspespektiv – fra besteforeldre til barnebarn

Spørsmålet som tas opp i dette foredraget er om disse sammenhengene strekker seg over flere generasjoner: Kan ulikhet i boligmarkedet tilbakeføres til bestemor og bestefars boligkonsum på 1960-tallet? Hvem er i så fall «vinnere» og «tapere»?

Terje Wessel er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han forsker på tema som urbanisering, økonomisk og sosial utvikling i byer, flytting og prosesser i boligmarkedet. Foredraget baseres på en ny artikkel i tidsskriftet «Social Science Research». Det er den første internasjonale studien som foretar koblinger mellom besteforeldre og barnebarns boligkonsum.

Videoer fra konferansen

Gikk du glipp av konferansen eller vil du se noe om igjen? Her kan du se videoopptak av alle foredragsholderne.