Bilde av Raymond Johansen

Oslo skal være en by for alle

Raymond Johansen mener at Oslo trenger en sosial boligpolitikk for at flere skal ha råd til egen bolig.

Å bo godt og trygt er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn.

Boligprisene har vokst kraftig de siste 25 årene. Byrådet i Oslo mener at det ikke bare kan være de heldige, de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet, som skal ha råd til egen bolig i byen. Vanlige lønnsmottakere må også kunne bo i Oslo.

Raymond Johansen mener at det er nødvendig å ta grep, og derfor har byrådet lansert tre forslag som skal gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet.

Til boligkonferansen kommer han for å fortelle hvorfor forslagene de har lansert vil føre til at det blir enklere for flere å kjøpe seg et hjem.

Videoer fra konferansen

Gikk du glipp av konferansen eller vil du se noe om igjen? Her kan du se videoopptak av alle foredragsholderne.