Bilde av Oddvar Skjæveland

Planlegging – som om beboeren betyr noe

Byen planlegges ofte med en formell og faglig innfallsvinkel. Innbyggerne derimot har sine egne drømmer, og sin hverdagslogistikk.

Ofte jobber planleggere, arkitekter og boligprodusenter i et formelt, faglig språk. Boligkjøperne derimot har alltid sin egen plan. Egne drømmer, relasjoner og hverdagslogistikk er bakgrunn for atferd og beslutninger.

Oddvar Skjæveland har studert gapet mellom utbygger og innbygger og vet mye om hvordan by- og boligplanleggeren kan jobbe smartere for å øke sin treffsikkerhet. For en ting er sikkert; boligutforming påvirker våre relasjoner og måten vi lever våre liv på.

Analogt eller digitalt byliv?

Et annet utgangspunkt for hans faglige tilnærming er det analoge satt opp mot det digitale. Hva skjer med oss når det fysiske, kroppslige og berørbare relateres til det som i dag gjennomsyrer våre liv, nemlig den digitale, mobile kommunikasjonen? Hvilken konsekvens får digitaliseringen for utvikling av byens plasser, boliger og sosiale mønstre?

Norges første arkitekturpsykolog

Oddvar Skjæveland er Norges første arkitekturpsykolog, utdannet ved Universitetet i Bergen og Göteborgs universitet, og har jobbet mye med byutvikling, boligutvikling, skole og sykehus.

Videoer fra konferansen

Gikk du glipp av konferansen eller vil du se noe om igjen? Her kan du se videoopptak av alle foredragsholderne.