Bilde av Hanne Løvbrøtte

En liten landsby i Groruddalen

På Furuset skal gamle felleskapsideer få nytt liv.

40 år etter at drabantbyutbyggingen ble avsluttet på Furuset, vender OBOS tilbake – med en grønn fremtidslandsby. Dette blir en liten landsby i byen der det skal være lett å bli kjent med naboene og der bærekraft er selve navet i bomiljøet.

Er idealene fra 70-tallet tilbake?

I tillegg til at prosjektet har fokus på å bygge miljøvennlig med blant annet plusshus, strekker det seg også langt for å være sosialt bærekraftig, lage nye møteplasser og øke livskvaliteten til beboerne.

Idealene for boligutvikling går i bølger, og det vi tror er nye, innovative tankegods vil noen kunne kjenne igjen fra 70-tallet.

Bevissthet rundt bærekraft og forbruk bringer tilbake idealene om fellesskap, deling og et mer nøkternt forhold til kvadratmeter. I tillegg viser forskningen at selv om de fleste av oss trives med å kunne lukke døra og få være i fred, er det er mye god folkehelse i en slags lett forpliktende relasjon til dem vi møter så å si hver dag: naboene.

Landsbylivet – det perfekte bylivet?

Det var Oslo kommune som i 2017 lyste ut konkurransen «Reinventing Cities», og fjorten andre storbyer over hele verden gjorde det samme. Tanken er å løfte fram nye og innovative måter å bygge boliger i byen på, og oppmuntre til tverrfaglighet, bærekraft og kollektive løsninger.

Hver bykommune har lagt ut tomter som utbyggerne konkurrerer om å lage det beste konseptet til, og vinner-teamene får mulighet til å realisere prosjektet sitt. I Oslo kjempet tre team om tomta på Furuset, og OBOS-teamet vant til slutt med prosjektet "The Urban Village". 

Ledet vinnerteamet

Hanne Løvbrøtte er bolig- og byutvikler i OBOS Nye Hjem, og har ledet vinnerteamet. Et tvers gjennom bærekraftig boligprosjekt som både tar opp i seg noe av det helt grunnleggende menneskelige, og samtidig peker ut en ny retning for hvordan vi velger å bo. Teamet har bestått av OBOS Nye Hjem, LPO arkitekter, SLA, Veidekke, Bollinger + Grohmann og Hunton Fiber.

Hanne Løvbrøtte jobber med bolig- og byutvikling i OBOS Nye Hjem, og er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU. Hun har omfattende erfaring med byutvikling fra Statens vegvesen og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Videoer fra konferansen

Gikk du glipp av konferansen eller vil du se noe om igjen? Her kan du se videoopptak av alle foredragsholderne.