Fordeler og tjenester for deg som leier

Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum. Det skal lønne seg å leie av et av Norges største eiendomsselskaper.

Kundetilfredshet i fokus

Kundetilfredshet i fokus

Vårt mål er å ha så fornøyde leietakere som mulig og vi jobber hver dag for å imøtekomme de forventninger de stiller til oss.

Tar grønt ansvar

Tar grønt ansvar

Vårt mål er at virksomheten vår ikke forurenser eller skader det ytre miljøet. Vi jobber aktivt for å redusere energibruk og klimautslipp og har som mål å være klimanøytrale innen 2021. Så langt det lar seg gjøre benytter vi oss av miljøsertifiserte leverandører og ønsker hele veien å ta «Ett steg lenger» for å ha så miljøvennlige bygg som mulig.

Hjelp til å tilpasse lokalene

Hjelp til å tilpasse lokalene

Vi bistår deg med gjennomføring av ombygginger, arealendringer og rehabilitering gjennom leietiden. Vi forskutterer kostnadene, mens du som leietaker betaler over flere år som tillegg til leien.

Se eksempler på tilpasning
24 timers beredskap

24 timers beredskap

Vi forvalter og drifter våre eiendommer med kompetente medarbeidere i alle ledd. Vaktmesterne våre er serviceinnstilte og arbeider for at våre leietakere har best mulig fysiske rammer for sin virksomhet. En av fordelene med et stort og profesjonelt apparat er at vi kan hjelpe deg uansett når det måtte være.

Gode naboer

Gode naboer

I kjøpesentre og større kontorbygg er vi opptatt av at virksomhetene passer godt sammen og utfyller hverandre. Områder og senter med et bredt tilbud og sammenfallende målgrupper vil trekke flere besøkende og få gode effekter av hverandre.

En helhetlig plan

En helhetlig plan

Vi tenker langsiktig når vi bygger nybygg, og vi legger stor vekt på god arkitektur, tekniske anlegg, inneklima og miljøhensyn. Vi tilpasser byggene til nærmiljøet de skal bli en del av. Hvis du for eksempel leier et forretningslokale av oss i Kværnerbyen, vil du oppleve en bydel med et balansert innslag av fastboende, butikker og servicebedrifter. Kjøpesentrene våre er ikke bare handelsplasser, de er møtesteder med høy trivsel for folk i bydelen.

Illustrasjon av et nøkkelknippe

Trenger du vaktmester eller drifttekniske tjenester?

Ta kontakt med vår samarbeidspartner, Coor Eiendomsdrift, på telefon 918 220 20.

  Vi vil gjerne høre fra deg om du har spørsmål eller forslag til forbedringer.

  Leier du lokale av oss? Gjennomført Ikke utfylt
  (+47)
  Navn på selskapet slik det står oppført i Brønnøysundregisteret.
  Maksimalt 1000 tegn
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.