Høydepunkter 2019

Verdijustert egenkapital i OBOS-konsernet var 45 128 millioner kroner, mens den bokførte egenkapitalen var 25 979 millioner kroner.

  • Nye medlemmer: 27 545
  • Resultat før skatt: 3 737 millioner
  • Samfunnsbidrag: 156 millioner

I tråd med strategien om å ha fokus på bærekraft og miljøtiltak skal OBOS fra og med 2019 BREEAMNOR-sertifisere nye boliger i Norge.

I 2018 lanserte OBOS konseptet OBOS Bostart, en ordning der kjøperne får en redusert pris på boligen, mot at OBOS får muligheten til å kjøpe tilbake boligen når den skal selges. I 2019 er det lagt ut 97 boliger for salg med tilbud om OBOS Bostart, hvorav 64 boliger allerede er solgt. Samlet verdi på boligene som er lagt ut for salg etter denne modellen utgjorde ca. 350 millioner kroner.

I tilknytning til et boligprosjekt på Vollebekk i Oslo investerer OBOS 150 millioner kroner i et leilighetsbygg med 36 leiligheter som skal romme OBOS Living-lab, for å teste nye tekniske løsninger i bygg og leiligheter, fremtidens boformer, delingsmuligheter m.m.

Construction City har fått offisiell klyngestatus i Arena-programmet «Norwegian Innovation Cluster». I tråd med OBOS-konsernets satsing i Sverige, tilbyr OBOS-banken nå langsiktige lån til bostadsrättsforeninger (tilsvarende borettslag) i Sverige.

I 2019 var det byggestart for nytt senter på Holmlia i Oslo, med en kombinasjon av handel og nye kontorlokaler. Prosjektet forventes ferdigstilt i slutten av 2021.

OBOS ble kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere, og vant for andre året prisen som bransjens beste bedrift i kategorien Real Estate, i kåringen Universum Awards.

OBOS-banken hadde i 2019 en utlånsvekst på 5 286 millioner kroner, en økning på 15 prosent.

OBOS og datterselskapene hadde 2 632 ansatte ved utgangen av 2019, hvorav 1 694 i Norge og 938 i Sverige.