Bildet viser to personer foran et skrivebord med PC.

Tips til budsjettet

Da du ble valgt til styremedlem, fikk du tillit fra andelseiere eller sameierne til å sørge for en fornuftig drift og vedlikehold i selskapet, til beste for fellesskapet. Da er et godt budsjett et viktig styringsverktøy som benyttes i planleggingen på både kort og lang sikt.

Det er essensielt å ha god oversikt over hvilke kostnader og økonomiske forpliktelser boligselskapet har. De fleste av disse er «gjengangere» fra år til år. Kostnadene varierer, noen betales kvartalsvis eller hvert halvår. Derfor må man tenke på at boligselskapet skal ha nok penger på konto når kostnader forfaller til betaling.

Borettslagenes og sameienes inntekter består vanligvis kun av månedlige innbetalinger fra eierne. Enkelte kan ha andre inntekter i tillegg, som utleie av antenneplass på taket eller annet. Inntektene varierer som regel lite fra måned til måned.

Tips til budsjettperioden

  1. Start tidlig (gjene i oktober) og få oversikt over kostnader.
  2. De fleste forvaltningskunder har i kontrakten at OBOS sender utkast til budsjett. Dette gjør vi etter at styret har kommet med en tilbakemelding til oss om hvilke vedlikeholdsoppgaver de ser for seg i neste år. OBOS har en god oversikt over hvordan man bør budsjettere selskapets faste kostander som oppvarming, strøm, kommunale avgifter, forsikring, tv og bredbånd m.m
  3. Vi anbefaler at styret ved behov hører med sin rådgiver om å avholde et budsjettmøte. Våre rådgivere har nå blitt godt trent på digitale møter slik at dette er en mulighet. Vi ser at de selskapene som  har en god budsjettbehandling får en bedre oversikt i årsoppgjøresperioden på våren.
  4. Ha en god strategi for justering av felleskostnader. Små justeringer også i gode tider gjør at man slipper de store økningene.
  5. Budsjetter i hele tusen. Budsjettet er først og fremst en rettesnor men ingen fasit for aktivitet gjennom året.
  6. Budsjettet skal uansett styrebehandles og vedtas av styret, og helst før utløpet av året.
  7. Det kan også være nyttig å kontakte banken vedrørende vilkår på eventuelle løpende lån, vurdere om det skal innhentes konkurrerende tilbud på forsikring eller andre tjenester. Kan vi få en tjeneste til lavere pris enn vi betaler i dag? Uten at kvaliteten blir dårligere? Rådgiver kan bistå styret med dette. Det er imidlertid viktig å være klar over at enkelte avtaler er bundet av kontrakter med en viss oppsigelsestid.
  8. God økonomisk planlegging er viktig for både små og større selskaper. For dem som ikke har budsjettutkast inkludert i avtalen, anbefales dette, og kostnaden avtales i hvert enkelt tilfelle.

Kort og lang sikt

I tillegg til et godt budsjett for ordinær drift neste år, må styret også sette av midler til langsiktig vedlikehold. Skal det males, dreneres, er det behov for rehabilitering av bad og rørsystem? Hva med taket, holder det tett i mange år til? Disse spørsmålene er det viktig å tenke gjennom. Det kan være lurt å øke felleskostnadene i god tid før rehabiliteringsarbeider starter, og midlene kan avsettes i et vedlikeholdsfond. Det medfører at felleskostnadene blir forutsigbare, økninger skjer gradvis slik at det unngås store og brå økninger. Det er en fordel for alle.

Unngå fellene

Bruk nok tid for å gjennomføre en god budsjettprosess. Hastverk med denne oppgaven kan gi ubehagelige overraskelser. Ikke vær for optimistisk med hensyn til kostnadene. Ta også høyde for uforutsette kostnader. Det vil nesten alltid komme kostnader som ikke var planlagt.

Lykke til med årets budsjettarbeid!

Illustrasjon av en mann som snakker om økonomi

Få en enklere styrehverdag

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på boligforvaltning.