Fire personer i møtesituasjon den ene kvinnene smiler mot kamera

10 råd til nye styreledere

Er du ny styreleder? Her finner du noen gode råd som kan hjelpe deg litt i gang.

1. Engasjement og sunn fornuft er gode egenskaper. Som styreleder skal du forholde deg til mange type mennesker og bidra til at styret tar gode beslutninger.

2. Gjør deg kjent med styrets oppgaver og boligselskapet ditt. Snakk med avtroppende styreleder, og si ja til oppstartmøte med rådgiveren din i OBOS.

3. Bruk Styrerommet og følg med på informasjon fra OBOS. 

4. Få oversikt over den økonomiske situasjonen, planer, prosjekter, avtaler, leverandører. Hva krever oppfølging?

5. Sett mål for styrets arbeid. Legg en plan for styremøter og hvilke oppgaver som bør prioriteres.

6. Som styreleder er det viktig å involvere hele styret. Skaff deg oversikt over styremedlemmenes kompetanse, engasjement og interesser. Det gjør det lettere å fordele oppgaver internt i styret.

7. Sørg for god kommunikasjon i styret og med beboerne. Beboerportalen Vibbo er et nyttig hjelpemiddel. 

8. Husk at hele styret skal behandle alle saker og fatte beslutninger i fellesskap.

9. Skaff deg mer kompetanse gjennom deltagelse på webinarer, kurs og seminarer. OBOS arrangerer en rekke kurs for styremedlemmer, se oversikt på obos.no/styre/kurs

10. Kontakt rådgiveren din i OBOS når du er usikker eller hvis styret trenger hjelp til å få utført administrative oppgaver.

Kilde: Teamleder Morten Wiker Røstengen i OBOS Eiendomsforvaltning.

Illustrasjon av en mann som snakker om økonomi

Få en enklere styrehverdag

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på boligforvaltning.