Flere biler parkert i et garasjeanlegg.

På nett, uansett

Wi-Fi, eller trådløst internett, har blitt en uunnværlig del av hverdagen til de fleste, og dermed en viktig del av den totale infrastrukturen i et boligselskap. I fellesareal som garasje og boder uten mobildekning kan fastnett og Wi-Fi erstatte kostbare mobilnettinstallasjoner og abonnement.

Tjenesten kan gi mange muligheter:

  • Dekning på mobil via internett.
  • Kommunikasjon med bil under lading.
  • Sømløs overgang mellom mobilnett og Wi-Fi i alle trådløse soner.
  • Nye trådløse muligheter for bofellesskap/kollektiv, som vi for eksempel har under etablering i OBOS sitt nye Living Lab-prosjekt.
  • Sentraliserte driftsløsninger for heis, ladeløsninger, digitale infoskjermer, overvåking etc.

OBOS OpenNet har lansert en løsning for Wi-Fi i fellesareal. Løsningen har vi nylig bygget på Ulven og Vollebekk.

Wi-Fi løsningen støtter alt av utstyr og tjenester som er tilknyttet internett, og pakken inkluderer utstyr, installasjon, drift og overvåking. Beboerne logger inn en gang, og er deretter automatisk tilkoblet internett i alle boligselskapets Wi-Fi soner. Dette kan for eksempel være garasjeanlegget, trappeløp, heisen, takterrassen, rundt boder eller ved lekeplassen. 

Disse tjenestene er tilgjengelig for borettslag og sameier som er tilkoblet OBOS OpenNet.

Illustrasjon av en mann som snakker om økonomi

Få en enklere styrehverdag

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på boligforvaltning.