En mann og en jente gir klær i en innsamlingsboks fra Kirkens Bymisjon Foto: Torstein Ihle

Innsamlingsboks til boligselskapet

Hvis du gir klær, sko og tekstiler til Kirkens Bymisjon, gir du samtidig inntekter til deres arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet! Nå kan boligselskapet få egen innsamlingsboks.

Hva inngår i samarbeidet?

Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å gjøre det enkelt for beboerne å gi fra seg hele og tørre klær, sko og tekstiler til gjenbruk. En bidrar da til bærekraft på sitt beste:

  • Miljømessig bærekraft i form av gjenbruk.
  • Sosial bærekraft i form av arbeidstreningsplasser hos Kirkens Bymisjon Miljø.
  • Økonomisk bærekraft ved at du gir inntekter til arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet her i Norge.

Målet er et mer bærekraftig samfunn!

Egen innsamlingsboks for boligselskap

  • Kirkens Bymisjon plasserer ut, har det operative ansvaret for innsamlingsboksene og vi sørger for tømming og renhold av disse.
  • Kirkens Bymisjon sørger til enhver tid for at det ikke skjer tilgrising/forsøpling på og rundt innsamlingsboksen.
  • Kirkens Bymisjon står for alle kostnader i forbindelse med utplassering og tømming av innsamlingsboksene.
  • Kirkens Bymisjon tømmer boksene en gang i uken. Frekvensen for tømming tilpasses etter avtale.
  • Inntekten fra tekstilinnsamlingen går tilbake til Kirkens Bymisjons arbeid og tiltak i nærområdet.

Bestilling og spørsmål

Ta gjerne kontakt med Kirkens Bymisjon på 990 92 199 eller henvend deg til daglig leder, Hege Stenmarck på 918 26 949.

Illustrasjon av en mann som snakker om økonomi

Få en enklere styrehverdag

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på boligforvaltning.