Hender som jobber på pc-tastatur og styrerommet vises på skjermen

Digitale møter og god kommunikasjon med beboerne

Korona-situasjonen medfører at OBOS fraråder boligselskapene å gjennomføre fysiske årsmøter. I denne vanskelige situasjonen er det også ekstra viktig å kommunisere godt med beboerne. Her finner dere svar på ofte stilte spørsmål inkludert bruk av Styrerommet og Vibbo til møter og kommunikasjon.

Digital gjennomføring av årets generalforsamling eller årsmøte

Korona-situasjonen i Norge og verden for øvrig, medfører at OBOS fraråder boligselskapene å gjennomføre fysiske årsmøter. OBOS utviklet i 2018 en løsning for gjennomføring av digitale årsmøter, samtidig som også eiere som ikke er digitale, får delta i årsmøtene. OBOS vil, sammen med styrene, starte med digitale årsmøter i begynnelsen av april. OBOS’ løsning er fleksibel, og vil være tilpasset nye regler fra myndighetene om gjennomføring av digitale årsmøter, som vi forventer vil bli vedtatt i løpet av kort tid. Din rådgiver vil ta kontakt med ytterligere informasjon om gjennomføring av det digitale årsmøtet.


Vibbo.no gjør det enklere å kommunisere med beboerne

I denne vanskelige situasjonen er det ekstra viktig å kommunisere godt med beboerne. Vi anbefaler derfor styret at dere bruker Vibbo.no som er åpent for alle selskaper og alle beboere. Vi oppfordrer styret til å logge seg inn på Vibbo og fylle den opp med aktuelt innhold, og benytte denne kanalen til å informere beboerne i boligselskapet. Vi har også laget forslag til en enkel plakat som styret kan henge opp i fellesarealet for å få med flere av beboerne på Vibbo. Gå inn på Filer og dokumenter på Styrerommet.no, i mappen Hjelpemidler finner dere plakaten.


Informasjon ved bruk av SMS til beboere

På Styrerommet, og i Vibbo, kan styret sende ut informasjon på SMS til alle med registrert telefonnummer.  Hvorvidt dere i tillegg bør sette opp oppslag i oppganger eller informere på annen måte, må styret avgjøre på basis av informasjonens karakter og viktigheten av at alle får tilgang til informasjonen. SMS kan også benyttes til å invitere boligeiere til det digitale årsmøtet, men for boligeiere som ikke har samtykket til digital kommunikasjon, må det i tillegg sendes ut innkalling på vanlig måte i posten.


Spørsmål og svar

Vi mottar mange spørsmål om dagen og har forståelse for at dere har et stort informasjonsbehov i denne tiden. Vi har samlet mye av det dere lurer på og lagt det på Styrerommet.no. Gå inn på Filer og dokumenter > Hjelpemidler > Koronainformasjon fra OBOS. Vi vil i tillegg sende ut jevnlige nyhetsbrev som tar opp spørsmål mange lurer på. Rådgiveren din er også tilgjengelig for spørsmål. Les spørsmål og svar på Styrerommet.no

Illustrasjon av en mann som snakker om økonomi

Få en enklere styrehverdag

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på boligforvaltning.