Pappa og datter som spiller boccia på en hyggelig lekeplass

Søk om bomiljøstøtte i Oslo

Nå er det mulig å søke om bomiljøstøtte fra Oslo kommunes områdesatsinger. Du kan få tilskudd til både fysiske og sosiale tiltak, som lekeplasser, frukthage, andre trær, opprusting av fellesområder, kurs eller andre sosiale aktiviteter som er med på å lage et godt bomiljø.

Kort om tilskuddet

Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tiltaket skal bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.

Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Tilskuddet kan også brukes til planting av trær,for eksempel i form av etablering av frukthager, jf. Oslo kommunes mål om planting av 100 000 nye trær innen 2030.

Søk her

Tøyen og Grønaland - søknadsfrist 1. april

Oslo sør - søknadsfrist 1. april

Groruddalen - søknadsfrist 15. april

Illustrasjon av en mann som snakker om økonomi

Få en enklere styrehverdag

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud på boligforvaltning.