To smilende menn i en kjeller ved et nytt energianlegg

Utfasing av oljefyring

Fra og med 2020 vil all bruk av fossil olje til oppvarming være forbudt. Vi har gjennom de siste tre årene støttet utfasing av oljefyring med opptil 10 millioner kroner i året.

Siste frist for å søke støtte gjennom OBOS oljefri var i november i år. Hvis du er rask, kan du søke støtte fra Enova til og med 31. desember 2019.  

Mange boligselskap har brukt støtten fra OBOS oljefri  på å skifte til fornybare energikilder. I Jacob Aalls gate 17 i Oslo har de satset på bergvarme.

– Det var ingen tvil om hva vi måtte gjøre. Det eneste som ga mening etter å ha sett på regnestykket var å skifte ut oljefyring med bergvarme, sier styreleder i Jacob Aalls gate 17, Torbjørn Hagerup Nagelhus.

Positive virkninger

Utskifting av oljefyringen kan også kombineres med andre, smarte tiltak. Bygården på Majorstuen valgte å utnytte situasjonen.

– Før var det nesten bare asfalt i bakgården. Siden vi likevel måtte grave opp bakgården når vi skulle installere bergvarmen, valgte vi å lage en helt ny bakgård. Vi er veldig fornøyde med resultatet – både bergvarmen og den nye bakgården, sier Nagelhus.

(Tekst: Vilde Caroline Gundersen
Foto: Henrik Sørlie)