Viser hvordan mobilen åpner dør med digital nøkkel på mobil

Hvorfor OBOS-nøkkel?

Det er mange fordeler ved å velge OBOS-nøkkel. Nedenfor har vi listet opp noen av dem.

Fleksibilitet

Sparer tid og får økt fleksibilitet fordi man slipper fysisk overlevering av nøkler. Fjerner tidstyver som det å lete etter nøkkelen, miste eller glemme nøkkelen, og bestilling av nye nøkler.

Praktisk

Alltid en reservenøkkel på mobilen. Med appen kan man slippe inn de som skal levere varer, eller gi tilgang til hjemmetjenesten, avisbudet, vaktmesteren og mange andre som vi stoler på. Istedenfor å dele ut nøkkelkopier til alle som skal inn, kan en digital dørlås åpnes med en app fra mobiltelefonen.

Trygt

Gir styret full kontroll over hvem som skal få tilgang til oppgangen i blokken, og i hvilket tidsrom de kan låse seg inn. Ingen uvedkommende har mulighet til å ta i bruk løsningen. Prosjektet omfatter ikke inngangsdøren til hver leilighet.

Fremtidsrettet

Lar alle få enklere tilgang på velferdsteknologi, smarthusløsninger, delingsøkonomi, netthandel, hjemmehjelp og flere tjenestetilbud.

For samfunnet

Økt samfunnsansvar med mer bærekraftig bruk av nøkler. Reduserer tidstyveri og bomturer for tjenestetilbydere og logistikkselskaper. Mindre CO2-utslipp ved feil leveringstidspunkt og bedre mobilitet.

Forutsigbart

Ingen begrensning på antall nøkler. Erstatter ikke den gamle nøkkelen, så den kan tas i bruk ved feil. Fungerer selv ved bytte av dørlås eller porttelefonanlegg.

Til toppen