Informasjon for styret

Med OBOS-nøkkel får styret et digitalt verktøy for enkel og effektiv administrasjon av digitale nøkler i boligselskapet

Slik er prosessen for å komme i gang med OBOS-nøkkel

 1. Bestill

  Boligselskapet bestiller OBOS-nøkkel og mottar kundeavtale til signering

 2. Vi monterer

  En av våre installasjonspartnere befarer og monterer i henhold til bestilling

 3. Styret får tilgang

  Når OBOS-nøkkel er klar får først styret i boligselskapet admin-tilganger og mulighet til å teste tjenesten                                                          

 4. Vi sender nøkkel

  Når styret bekrefter til obosnokkel@obos.no at alt fungerer som det skal vil vi sende digital nøkkel på sms til beboere på vegne av styret

 5. Kom i gang

  For å komme i gang må Unloc-appen lastes ned og nøkler vil ligge klart når man har registrert seg og logget inn i appen

Pris

Hva koster OBOS-nøkkel for boligselskapet?

Pris på OBOS-nøkkel tilsvarer kr 15 per bolig per måned. Et boligselskap med 50 boliger betaler eksempelvis kr 750 per måned for tjenesten.

I tillegg kommer kostnader knyttet til installasjon og maskinvare. Hvis du bestiller før utgangen av 2021 dekker OBOS majoriteten av kostnader knyttet til maskinvare og installasjon på oppgangsdører, hvor boligselskapet kun trenger å betale en symbolsk sum på kr 200 per oppgangsdør.

På dører utover oppgangsdører (eksempelvis garasjeporter, fellesvaskerier o.l.) må boligselskapet selv dekke engangskostnader knyttet til maskinvare og installasjon. I disse tilfeller vil boligselskapet motta pristilbud fra en av våre installasjonspartnere som styret kan vurdere. 

Kontrollsenteret - funksjoner og bruk

Oversikt

I kontrollsenteret legger man til brukere som skal få permanent tilgang til en dør og sletter dem. Her kan man gi rettigheter til å dele nøkler videre. I tillegg gir kontrollsenteret en komplett oversikt over dører, brukere og antall delte nøkler.


På høyre siden ser man alle dørene. Man kan klikke seg inn på de forskjellige for å se hvem som har tilgang.

På venstre siden ser man alle brukerne og hvor mange nøkler de har delt. Her kan man også søke på brukere. Ved å trykke på brukeren kan man administrere rettighetene.

Innlogging

1. Gå inn på nettsiden: https://my.unloc.app.
2. Skriv inn telefonnummer i tekstboksen og klikk "sign in".
3. Huk av for at du ikke er en robot.
4. Verifiser deg ved å taste inn den 6-sifrede koden du mottar på SMS.

Legg til bruker

I kontrollsenteret legger du til brukere som skal ha permanent tilgang. Her kan du også gi rettighet til å dele nøkler videre.

1. Logg inn i kontrollsenteret.
2. Trykk på "add user".

3. Huk av for døren(e) brukeren skal få tilgang til. Trykk "Neste".

4. Velg hvilke delerettigheter brukeren skal få til de forskjellige dørene. Trykk "Neste".

5. Trykk på "add user". 

6. Fyll inn telefonnummer og navn på brukeren. Trykk på "add".

7. Hvis du vil legge til flere brukere på den samme døra, gjenta steg 5 og 6. Når du er ferdig med å legge til brukere, trykk på "Finish".

Administrer brukerrettigheter

1. Logg inn i kontrollsenteret. 
2. Søk opp brukeren, enten via telefonnummer eller navn, ved å skrive i "Search for user"-feltet.

3. Hvis du vil slette brukeren så trykk på "remove user". Bekreft ved å trykke på "remove". Da vil alle nøkler denne brukeren har delt også bli slettet.

4. Ved å trykke på "add/remove access" så kan du legge til / fjerne brukerens tilgang til dørene.

5. Ved å trykke på "edit sharing" så kan du endre brukerens delerettigheter på de dørene h*n har tilgang til.

Rediger en dør

Inne på en dør kan man endre hvem som skal ha tilgang til den og legge til adresse.

1. Klikk deg inn på døren du vil endre på. Her kan man legge til / fjerne mange brukere på én dør.

2. Legg til adresse ved å trykke på "add address". Endre den ved å trykke på "edit".

3. Ved å trykke på "give access" kan du gi tilgang til flere, eksisterende brukere. Ved trykke på "remove access" kan du fjerne brukere fra den døren.

Informering av beboere om OBOS-nøkkel

Hvordan skal beboere informeres om OBOS-nøkkel?

Vi anbefaler at beboere informeres om OBOS Nøkkel-prosjektet både gjennom digitale (epost, hjemmeside) og vanlige kanaler (f.eks. informasjonsplakat i oppgangene).

Plakater og klistremerker

Vi anbefaler å henge opp plakater og klistremerker i oppgangene som informerer om OBOS Nøkkel. Disse sendes per post av OBOS til kontaktpersonen i styret.

Utsendelse av digitale nøkler til beboere

Når og hvordan sendes nøklene til beboere?

Når adressene og beboerinformasjon er bekreftet gjennom dataimportverktøyet kan nøklene sendes ut. Send en e-post til obosnokkel@obos.no med "Send nøkler" i emnefeltet. Da sender vi et SMS-varsel til boligeiere med beskjed om at de har mottatt digitale nøkler i Unloc-appen og instruks om hvordan de kommer i gang.

Kun boligeiere mottar digitale nøkler

Det er kun boligeiere som får tilsendt digitale nøkler. Leietagere og andre må ta kontakt direkte med boligeiere og be om å få tildelt digitale nøkler eller legges inn i Kontrollsenteret.

Samtykke til digital kommunikasjon

Merk at boligeiere som ikke har gitt OBOS samtykke til digital kommunikasjon også vil få tilsendt digitale nøkler i Unloc-appen, men de vil ikke motta SMS. 

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer dette?

Løsningen gjør det mulig for beboere å bruke mobiltelefon for å åpne hovedinngangsdøren, samt dele nøkler med familien, venner og andre. Digitale nøkler er personlig, tidsbegrenset (om ønskelig), lett å dele og lett å slette. 

Hvorfor digitale nøkler?

Den digitale nøkkelen har en rekke fordeler. Til daglig er det mange som trenger nøkkel til oppgangen. Hjemmetjenesten, avisbudet, vaktmesteren og andre du stoler på. Istedenfor å dele ut nøkkelkopier til alle som skal inn, kan en digital dørlås åpnes med en app fra mobiltelefonen. Digitale nøkler er personlige, lette å dele og lette å slette. Beboere trenger ikke lenger bruke tid og penger på nøkler som er mistet, og styret får bedre oversikt og slipper arbeid med bestilling av nye nøkler. Digitale nøkler letter hverdagen til både beboere og styret gjennom enklere nøkkelhåndtering og låseadministrasjon. 

Kan eksisterende nøkler fortsatt brukes?

Ja. De som ønsker å bruke fysiske nøkler kan fortsatt gjøre det. 

Oversikt over utdelte nøkler

Flere har etterspurt en oversikt over hvor mange personer en boligeiere har delt nøkler med. Som administrator i Kontrollsenteret har man nå mulighet til å se akkurat dette.

Hvem vil kunne bruke løsningen for å få tilgang til oppgangen?|

Løsningen ville kunne benyttes av beboere og tjenesteleverandører som leverer pakker, varer og tjenester til beboere i bygget. Det er opp til styret å bestemme om beboere kan dele nøkler med andre, eller ikke. Styre vil også bestemme hvilke tredjeparts tjenesteleverandører kan benytte løsningen for å få adgang til oppgangen. 

Hva med sikkerheten?

Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre enn fysiske. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre som ikke skal ha kopi.  Eieren av nøkkelen kan velge å dele nøkler med andre, og tidsbegrense bruken om ønskelig.  Eieren kan også velge om å få et varsel når delte nøkler er eller blir brukt av andre (f.eks. vaskehjelp).

Hvorfor gjør OBOS dette?

OBOS ønsker å ta i bruk teknologi som kan gi reel verdi til boligselskaper og beboere. Digitale adkomstløsninger forenkler hverdagen til beboere, styre og det er en viktig del av en bærekraftig infrastruktur for distribusjon av varer og tjenester.

Må vi ha årsmøtevedtak for å inngå avtale om OBOS-nøkkelen?

Styret skal lede virksomheten i selskapet i samsvar med lover, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Det følger av loven at styret kan treffe alle vedtak som ikke loven eller vedtektene legger til andre organer.

Å lede virksomheten innebærer blant annet å drifte selskapet og forvalte verdiene. Styret kan med andre ord ta avgjørelser om vanlig drift og vedlikehold. Bytte og oppgradering av nøkkelsystem kan ansees som vanlig drift, en mindre ombygging eller heving av standard i pakt med tidens krav og bruk. Styret kan derfor vedta å inngå avtale om OBOS-nøkkel i et styremøte. Det er ikke krav til årsmøtevedtak med 2/3 flertall jfr esl §47/ Brl.l 8-9. Ønsker styret å involvere årsmøtet i avgjørelsen, kreves det vanlig flertall.

Illustrasjon av en mobiltelefon

Noe annet du lurer på?

Om du ikke finner svar på det du lurer på i Q&A, ta kontakt med oss på epostadressen under.