OBOS-nøkkel

Nå flytter OBOS nøkkelknippet til mobilen. Med digitale nøkler har du alltid en ekstranøkkel tilgjengelig. Åpne dører med telefonen og del nøkler like enkelt som du sender en tekstmelding

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer dette?

Løsningen gjør det mulig for beboere å bruke mobiltelefon for å åpne hovedinngangsdøren, samt dele nøkler med familien, venner og andre. Digitale nøkler er personlig, tidsbegrenset (om ønskelig), lett å dele og lett å slette.  

Hvorfor digitale nøkler?

Den digitale nøkkelen har en rekke fordeler. Til daglig er det mange som trenger nøkkel til oppgangen. Hjemmetjenesten, avisbudet, vaktmesteren og mange andre som vi stoler på. Istedenfor å dele ut nøkkelkopier til alle som skal inn, kan en digital dørlås åpnes med en app fra mobiltelefonen. Digitale nøkler er personlig, lett å dele og lett å slette. Beboere slipper å lete etter og miste nøkler, og styre får bedre oversikt og slipper arbeid med bestilling av nye nøkler. Digitale nøkler vil lette hverdagen til både beboere og styret når det gjelder nøkkelhåndtering og låseadministrasjon.  

Må eksisterende dørlås byttes ut?

Nei. Løsningen innebærer montering av en liten skjult styringsmodul inn i callinganlegget og dermed må ingenting byttes i døra inn til oppgangen. 

Passer løsningen alle type dører?

Løsningen passer alle dører som er tilkoblet strøm og vil dermed passe det fleste boligblokker. I noen tilfeller vil det kunne bli oppsatt behov for tilpasninger. I så fall vil boligselskapet få beskjed om dette og vurdere om det er ønskelig. 

Kan eksisterende nøkler fortsatt brukes?

Ja, absolutt. De som ønsker å bruke fysiske nøkler kan gjøre det. 

Kan alle mobiltelefoner benyttes?

Alle mobiltelefoner med Bluetooth-funksjonalitet kan benyttes. De fleste smarttelfoner har det.

Hvem vil kunne bruke løsningen for å få tilgang til oppgangen?

Løsningen ville kunne benyttes av beboere og tjenesteleverandører som leverer pakker, varer og tjenester til beboere i bygget.  Det er opp til styre å bestemme om beboere kan dele nøler med andre, og eventuell avgrense antall nøkler per beboer. Styre vil også bestemme hvilke tredjeparts tjenesteleverandører kan benytte løsningen for å få adgang til oppgangen. 

Hva med sikkerheten?

Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre enn fysiske. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre som ikke skal ha kopi.  Eieren av nøkkelen kan velge å dele nøkler med andre, og tidsbegrense bruken om ønskelig.  Eieren kan også velge om å få et varsel når delte nøkler er eller blir brukt av andre (f.eks. vaskehjelp).

Hvem kan se hvor og når jeg brukte digitale nøkler?

Det er kun eieren av nøkkelen som får varsel om hvor og når nøklene er brukt.

Hvorfor gjør OBOS dette?

OBOS ønsker å ta i bruk teknologi som kan gi reel verdi til boligselskaper og beboere. Digitale adkomstløsninger forenkler hverdagen til beboere, styre og det er en viktig del av en bærekraftig infrastruktur for distribusjon av varer og tjenester.