Seks mennesker har møte rundt et bord

Webinar - Forberedelse til årsmøte og generalforsamling

Hvordan var det nå igjen? Hvem har lov til å stemme på generalforsamling og årsmøte? Hva er møteleders rolle? Hvilket flertall kreves? Hvilke saker skal tas opp? Hvilke saker kan man ta opp?

Når:
Hvor:
På nett, du sitter der det passer deg best.
Pris:
500 kroner per deltager.
Påmeldingsfrist:
Onsdag 20. januar

Generalforsamlingen/årsmøtet er boligselskapets øverste beslutningsorgan. Det er her styret skal legge frem hva som er gjort det siste året og eventuelt presentere planer for neste år. En profesjonell og god forberedelse til generalforsamlingen/årsmøtet gjør boligeierne trygge på at styret utfører sitt mandat til fellesskapets beste.

Grunnlaget for et godt møte ligger i forberedelsene. Jo tidligere styret kommer i gang med forberedelser av styrets beretning og forslag til saker som skal behandles, desto lettere blir gjennomføringen av selve møtet.

Deltar du på kurset, blir du bedre rustet til å gjennomføre årets generalforsamling/årsmøte på en god måte.

Disse temaene skal vi behandle og diskutere:

  • Lovkrav
  • Forberedelse og gjennomføring av regnskapsmøte
  • Saksforberedelse og styrebehandling
  • Hvordan fremme forslag på en god måte
  • Innkomne forslag
  • Flertallskrav

Kursholder: 

Sven-Robby Dierkes, rådgiver OBOS Eiendomsforvaltning. 

Webinaret passer for: 

Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper som har behov for en oppfriskning før årsmøte og generalforsamling. 

Det vil være mulig å stille spørsmål i chat. 

Informasjon om pålogging sendes nær webinar start.