illustrasjon mennesker med hendene i været

Valgforberedelser – valgkomiteens utfordringer

Som medlem av valgkomiteen i boligselskapet innehar du et viktig verv. Ved å få tak i de riktige kandidatene til styret, legger valgkomiteen grunnlaget for god styring og positiv utvikling av boligselskapets felles verdier.

Når:
Hvor:
OBOS sine lokaler på Hammersborg torg 1
Pris:
Kr 1450 som inkluderer servering
Påmeldingsfrist:
Fredag 7. januar

På dette kurset vil valgkomiteens rolle i boligselskapet bli belyst. I tillegg til å motivere deg for oppgaven, vil vi gi råd og forslag til hvordan valgkomiteen kan jobbe med hensyn til verving, kommunikasjon og planmessig arbeid fram til årsmøte/generalforsamling.

Praktisk informasjon

Pris: Kurset koster kr 1450. Fakturaen går til styret, så husk å få godkjennelse for kursdeltagelse før påmelding.

Foreleser: Morten Wiker Røstengen, teamleder i OBOS Eiendomsforvaltning. 
Servering: Det serveres mat og drikke. 
Kurset passer for: Meldemmer av valgkomiteen.