Seks mennesker har møte rundt et bord

Valgforberedelser - valgkomiteens utfordringer

Som medlem av valgkomiteen i boligselskapet har du et viktig verv. Ved å finne de riktige kandidatene til styret, legger valgkomiteen grunnlaget for god styring og positiv utvikling av boligselskapets felles verdier.

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1
Pris:
1450 kroner per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Mandag 6. januar

På dette kurset tar vi for oss valgkomiteens rolle i boligselskapet. I tillegg til å motivere deg for oppgaven, vil vi gi råd og forslag til hvordan valgkomiteen kan jobbe med hensyn til verving, kommunikasjon og planmessig arbeid fram til generalforsamling/årsmøte.

Fakturaen går til styret, så husk å få godkjennelse for kursdeltagelse før du melder det på.

Kursholder: 

Morten Røstengen, teamleder for rådgivere i OBOS divisjon forvaltning og rådgivning.

Påmeldingsfrist:

Mandag 6. januar. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen går ut. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer for: 

Medlemmer av valgkomiteen.

««Dyktig foredragsholder som kunne stoffet sitt og kunne svare på alle spørsmål på en god måte. Satt igjen med gode tips til hvordan gå fram som valgkomité. Et veldig bra kurs.»»
Tidligere kursdeltager