Viser plantekasser med ulike blomster og grønnsaker i Casinetto i Oslo

Utemiljø

Dette kurset skal gi deg økt kompetanse om det å forvalte et uteareal. Du vil få kunnskap til å ta gode og varige avgjørelser for deres uteområde.

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Pris:
Kr 1 450 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Tirsdag 3. mars.

Kurset fokuserer på de hverdagslige tingene, og på hvordan dere selv kan gjøre gode valg. Kurset er praktisk lagt opp og du vil få god mulighet til å stille spørsmål.

Denne kvelden har du mulighet til å høre foredrag om vann i utemiljø og skjøtsel av grøntanlegg.

Etter de innledende foredragene holdes det 4 parallelle workshops:

1: Overvann og fuktsikring ved Tor Gundersen

 • Drenering og håndtering av takvann
 • Bekk og vegetasjon
 • Regnbed og flomveier

2: Skjøtsel og drift av grøntanlegg ved Gro Kjenner

 • Hvordan skape et trivelig uterom av det man har?
 • Hvordan bestille skjøtsels og vedlikeholdsarbeider – den gode avtalen.
 • Hvordan følge opp en gartneravtale – får boligselskapet det de betaler for?

3: Økonomi og tilskuddsordninger i utemiljøprosjekter ved Lars Myhrbraaten

 • Hvilke tilskuddsordninger finnes?
 • Hvordan skrive den gode søknaden?

4: Naturmangfold, blomsterenger og pollinerende insekter ved Anne Cecilie Oterkjær

 • Hvordan kan boligselskapet bidra til mer naturmangfold
 • Hvilke tiltak er enkle og rasjonelle å gjennomføre
 • Store arealer- blomsterenger?
 • Liten bakgård eller balkong- mange muligheter

Målsetninger for kurset:

 • Gi deltagerne kunnskap om hvordan de kan skape et bedre utemiljø for alle.
 • Informere om klimatiltak i uteområdene for boligselskap
 • Bedre bomiljøet og skape større trivsel for alle.
 • At deltagerne skal gå hjem begeistret og inspirerte.

Kursholdere:

Anne Cecilie Oterkjær, Prosjekt- og byggeleder i OBOS Prosjekt AS og Gro Kjenner; Prosjekt- og byggeleder i OBOS Prosjekt AS,

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 3. mars. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Kurset passer for: 

Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.