Mann som jobber på et tak

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

Tar dere vedlikehold på alvor? Vet dere hvor det er feil og mangler i boligselskapet? Har dere en god plan for vedlikehold? Lær mer om hvordan dere kan ta vare på verdiene deres.

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo.
Pris:
1450 kroner per deltager. Enkel servering.
Påmeldingsfrist:
Torsdag 29. oktober

Styret har overordnet ansvar for å ta vare på bygningsmassen og uteområder. Styret må prioritere tiltak samt sørge for bærekraftig finansiering. Tenker man langsiktig og har god informasjonsflyt i vedtaksfasen vil styret lykkes med å få vedtak på de rette tiltakene.

Behovet for tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging vil variere og påvirkes av eiendommens størrelse, alder og kompleksitet. Men, det finnes løsninger for alle.

Kurset tar for seg:

  • Identifisere vedlikeholdsbehov
  • Lage en vedlikeholdsplan
  • Prioritere tiltak
  • Vedtaksfase

Etter kurset skal dere kunne utføre langsiktig vedlikeholdsplanlegging, som vil gi eierne forutsigbarhet, sikre verdier, skape en enklere vedtaksprosess og sikre god økonomi ved at tiltakene som utføres vil være lønnsomme over tid.

Kursholder: 

Glenn Arvesen, fagansvarlig tilstandsvurdering i OBOS Prosjekt AS.

Påmeldingsfrist: 

Torsdag 29. oktober.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer også for nyere boligselskap.