Tre personer, to menn og en dame sitter ved et bord og har styremøte.

AVLYST - Styrearbeid i boligselskaper for den mer erfarne

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Når:
Hvor:
Inger Bang Lunds vei 4, auditorium «Cebelle», 1. etg
Pris:
1450 kroner per deltager. Enkel servering.
Påmeldingsfrist:
Fredag 9. oktober

Målet med dette kurset er å gi deltagerne en bedre forståelse av forvaltningsarbeidet.

I tillegg ønsker vi å bidra til at styremedlemmer i borettslag og sameier blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner og beslutningsprosesser.

Temaer for kurset:

  • Kort om boligsamvirket, boligbyggelag, borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.
  • Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver.
  • Budsjett - planlegging og gjennomføring
  • Forretningsføreravtalen; hvilke tjenester utfører OBOS?
  • Lover, vedtekter og kontrakter – kort innføring.
  • Styrets utfordringer i hverdagen.
  • Gruppearbeid.
  • Erfaringsutveksling på tvers av styrene.

Kursholder: 

Helge Minge, forvaltningssjef i OBOS Stor-Bergen.

Påmeldingsfrist: 

Fredag 9. oktober. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer for: 

Styremedlemmer med litt erfaring eller de erfarne som ønsker en oppfriskning. Kurset er tilpasset boligselskaper med avtale om full forretningsførsel.