To personer som leser gjennom et dokument.

Økonomi i boligselskapet for nybegynneren

Er du ny i styret eller synes du økonomi er vanskelig å forstå? Dette kurset skal gi ikke-økonomer en bedre forståelse av regnskap og budsjettering.

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Pris:
Kr 1 450 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Mandag 14. september

Etter kurset blir du trygg på begreper som inntekter, kostnader, resultat og balanse, og du styrker din evne til å ta gode økonomiske beslutninger.

Vi forteller om hvilken bistand OBOS gir styret, om prosessene rundt budsjettering, fakturering og utlegg, og ser på andre økonomiske forhold som dukker opp i styrehverdagen.

Vi går blant annet igjennom:

  • Budsjett
  • Fakturahåndtering
  • Ansvar- /oppgavefordeling mellom styret og OBOS
  • Via OBOS
  • Utlegg
  • Enkle praktiske oppgaver

Kursholdere: 

Bente Krogstad, regnskapskonsulent i OBOS og Kaja Dahl Svarva, rådgiver i OBOS.

Påmeldingsfrist: 

Mandag 14. september. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer for: 

Styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Det er ingen krav til forkunnskaper her – snarere tvert imot.