Bildet viser to personer foran et skrivebord med PC.

AVLYST - Økonomi i boligselskapet for den mer erfarne

Det er mange økonomiske oppgaver som inngår i den daglige driften av et borettslag eller sameie, men hvordan kan man håndtere alt på en god og effektiv måte?

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Pris:
Kr 1 450 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Torsdag 1. oktober

På dette kurset dykker vi ned i budsjett, regnskap og ser på smarte hjelpemidler.

Blant styrets viktigste lovpålagte oppgaver er å forvalte selskapets økonomi, samt å sørge for vedlikehold og drift av eiendommen.
Etablerte og veldrevne boligselskaper med god orden i økonomien er ekstra attraktive for boligkjøpere.

Dette kurset gir deg forståelse av regnskapet, budsjettet og årsoppgjøret. Du får en gjennomgang av resultat- og balanseregnskapet, kontoplan og noter, og lærer å forstå oppbyggingen av regnskapet og saksgangen i OBOS. Det blir også anledning til å utveksle erfaringer med andre styremedlemmer.

Vi går blant annet igjennom:

  • Budsjett
  • Ansvar- /oppgavefordeling mellom styret og OBOS
  • Via OBOS
  • Utlegg
  • Gruppeoppgaver og erfaringsutveksling

Kursholdere: 

Bente Krogstad, regnskapskonsulent i OBOS og Kaja Dahl Svarva, rådgiver i OBOS.

Påmeldingsfrist: 

Torsdag 1. oktober. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer for: 

Styremedlemmer og styreledere som har erfaring fra styrearbeid eller som har tidligere erfaring med regnskap.