En lovbok med fargerike notatlapper i kanten.

AVLYST - Mislighold

Oppfølging av mislighold kan være en vanskelig oppgave for styrene, derfor har vi utviklet dette kurset for at du som styremedlem skal bli trygg på bruken av regelverket.

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Pris:
Kr 1 600 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Torsdag 22. oktober

Både borettslagsloven og lov om eierseksjoner har bestemmelser som omhandler eiernes mislighold av sine forpliktelser. Kurset vil belyse reglene med fokus på hvordan styret skal håndtere mislighold.

Eksempler på mislighold er ulovlig dyrehold, husbråk, økonomisk mislighold eller mangelfullt vedlikehold.

Med utgangspunkt i lovverket blir følgende gjennomgått:

• Eiernes plikter
• Hvordan avklare om det foreligger mislighold
• Håndtering av mislighold

Kursholder: 

Ivar Takle, advokat i Advokatene i OBOS.

Påmeldingsfrist: 

Torsdag 22. oktober. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer for: 

Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.