En dame styrer et møte med fire deltagere.

Konflikthåndtering

Som tillitsvalgt kan du komme opp i situasjoner som er vanskelige å håndtere på en god måte. I slike tilfeller vil det være en fordel å ha god innsikt i hvilke lover, regler og vedtekter som gjelder.

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Pris:
Kr 1 700 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Mandag 31. august

På dette kurset vil vi å gi deg litt juridisk førstehjelp dersom konflikten ikke lar seg løse på annen måte. Vi vil også komme med alternativer til rettergang i de tilfellene hvor forholdene ligger til rette for det. 

Følgende områder vil bli behandlet:

  • Styrets formelle ansvar.
  • Hvilke saksbehandlingsrutiner bør styret følge?
  • Hvilke virkemidler står til styrets disposisjon?
  • Hvilke maktmidler står til styrets disposisjon dersom konflikten ikke lar seg løse på annet vis?
  • Praktiske oppgaver

Kursholder:

Peter Luis Hoen Hiorth, advokatfullmektig i Advokatene i OBOS.

Påmeldingsfrist: 

Mandag 31. august. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Kurset passer for:

Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.