Seks personer som snakker og ler rundt et bord.

AVLYST - Kommunikasjon

For å lykkes i styrearbeidet er det viktig å kunne kommunisere godt med både beboere og de andre styremedlemmene.

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Pris:
Kr 1 600 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Mandag 9. november

Fordi vi har ulike preferanser i kommunikasjonsstil og væremåte, kan det å kommunisere være vanskelig og noen ganger skape misforståelser.

Som styremedlem kan du få behov for kompetanse om møteledelse, møtekultur, samarbeid, kommunikasjon og konflikthåndtering. Kom på kurs og lær mer om disse temaene!

Av erfaring ser vi at dersom flere medlemmer fra samme styre deltar, er utbyttet av kurset større.

På kurset lærer du å:

 • Kommunisere godt med styret og beboere
 • Utvikle egne ferdigheter innen kommunikasjon og dialog
 • Opprettholde motivasjon og engasjement i styrevervet
 • Håndtere situasjoner og utfordringer som styremedlem
 • Finne alternative tiltak og løsninger hvis konflikter oppstår
 • Forstå mer om møteledelse, møtekultur og motivasjon

Temaer for kurset:

 • Hvordan samarbeide og kommunisere godt med hverandre?
 • Hva er din og andres kommunikasjonsprofil, og hvordan kan dette utnyttes og videreutvikles til styret og den enkeltes beste?
 • Hvordan bygge opp respekt og tillit til hverandre i styret?
 • Hvordan påvirker egen og andres motivasjon arbeidet i styret?
 • Teknikker for å involvere, engasjere og håndtere ulike typer møtedeltagere

Kursholder:

Camilla Henning, organisasjonspsykolog i Lykkes.

Påmeldingsfrist: 

Mandag 9. november. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer for:

Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.